ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
551.
Αρχές μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων για τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών
[Αρχείο PDF: 144 k] 23 Φεβρουαρίου 2009 - 15 Μαρτίου 2009
Εξ αποστάσεως
552.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 19 Φεβρουαρίου 2009
Αλεξανδρούπολη
553.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 220 k] 16 Φεβρουαρίου 2009 - 1 Απριλίου 2009
554.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 144 k] 16 Φεβρουαρίου 2009 - 8 Μαΐου 2009
Εξ αποστάσεως
555.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 12 Φεβρουαρίου 2009
556.
Καταθετικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 164 k] 10 - 11 Φεβρουαρίου 2009
Επικαιροποιημένο
557.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 165 k] 9 Φεβρουαρίου 2009
Επικαιροποιημένο
558.
Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 151 k] 9 - 12 Φεβρουαρίου 2009
559.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 147 k] 9 Φεβρουαρίου 2009 - 1 Μαΐου 2009
Εξ αποστάσεως
560.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 2 - 5 Φεβρουαρίου 2009
561.
Χρηματοοικονομικές και νομικές εφαρμογές αξιολόγησης πιστοδοτικών αιτημάτων
[Αρχείο PDF: 174 k] 26 - 29 Ιανουαρίου 2009
562.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 153 k] 22 Ιανουαρίου 2009
563.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 15 Ιανουαρίου 2009
564.
Ο ρόλος των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 174 k] 16 - 17 Δεκεμβρίου 2008
Νέο
565.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 160 k] 11 Δεκεμβρίου 2008
566.
Έλεγχος απάτης
[Αρχείο PDF: 169 k] 5 - 6 Δεκεμβρίου 2008
567.
Ειδικό εργαστήριο excel - χρηματοοικονομικός κύκλος
[Αρχείο PDF: 167 k] 1 - 6 Δεκεμβρίου 2008
Νέο
568.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 169 k] 26 Νοεμβρίου 2008
569.
Τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
[Αρχείο PDF: 171 k] 24 - 29 Νοεμβρίου 2008
Νέο
570.
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 166 k] 21 - 22 Νοεμβρίου 2008
571.
Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας
[Αρχείο PDF: 146 k] 18 Νοεμβρίου 2008
572.
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 164 k] 14 - 15 Νοεμβρίου 2008
573.
Αποτελεσματικές πωλήσεις για τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών
[Αρχείο PDF: 159 k] 8 Νοεμβρίου 2008
574.
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 7 Νοεμβρίου 2008
575.
Ανάλυση ισολογισμών – Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης – Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 160 k] 14 - 17 Οκτωβρίου 2008
576.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 169 k] 13 Οκτωβρίου 2008 - 7 Νοεμβρίου 2008
Εξ αποστάσεως
577.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 220 k] 13 Οκτωβρίου 2008 - 20 Δεκεμβρίου 2008
Επικαιροποιημένο
578.
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 159 k] 10 Οκτωβρίου 2008
Νέο
579.
Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατείας
[Αρχείο PDF: 147 k] 9 Οκτωβρίου 2008
Νέο
580.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 7 Οκτωβρίου 2008
581.
Χρηματοοικονομικές και νομικές εφαρμογές αξιολόγησης πιστοδοτικών αιτημάτων
[Αρχείο PDF: 175 k] 6 - 9 Οκτωβρίου 2008
582.
Αρχές μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων για τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών
[Αρχείο PDF: 167 k] 6 Οκτωβρίου 2008 - 9 Ιανουαρίου 2009
Εξ αποστάσεως
583.
Το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 151 k] 4 Οκτωβρίου 2008
584.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 167 k] 29 Σεπτεμβρίου 2008 - 14 Νοεμβρίου 2008
Εξ αποστάσεως
585.
Αποτελεσματικές πωλήσεις για τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών
[Αρχείο PDF: 159 k] 27 Σεπτεμβρίου 2008
586.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 170 k] 22 Σεπτεμβρίου 2008 - 12 Δεκεμβρίου 2008
Εξ αποστάσεως
587.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 18 Σεπτεμβρίου 2008
Ιωάννινα
588.
Αποτελεσματικές πωλήσεις για τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών
[Αρχείο PDF: 151 k] 8 - 10 Ιουλίου 2008
Νέο
589.
Ανάλυση ισολογισμών – Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης – Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 160 k] 8 - 10 Ιουλίου 2008
590.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 4 Ιουλίου 2008
Χανιά
591.
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 164 k] 27 - 28 Ιουνίου 2008
592.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 20 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
593.
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 165 k] 20 - 21 Ιουνίου 2008
594.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 19 Ιουνίου 2008
Θεσσαλονίκη
595.
Το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 151 k] 17 - 19 Ιουνίου 2008
Νέο
596.
Έλεγχος απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 17 - 18 Ιουνίου 2008
597.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)
[Αρχείο PDF: 170 k] 12 Ιουνίου 2008
598.
ΟΣΠ 600 - Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις
[Αρχείο PDF: 174 k] 17 Μαΐου 2008
599.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 153 k] 15 Μαΐου 2008
600.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά Αγγλικά
[Αρχείο PDF: 210 k] 12 Μαΐου 2008 - 21 Ιουλίου 2008
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα