ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο II - Επενδυτικές υπηρεσίες
 
1.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 231 k] 10 Νοεμβρίου 2018 - 1 Ιουνίου 2019
Πιστοποίηση
2.
Τραπεζικό απόρρητο: Θεσμικό πλαίσιο – τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 162 k] 12 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Μαρτίου 2018
Εξ αποστάσεως
3.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162 k] 5 Φεβρουαρίου 2018 - 27 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
4.
CFA Review Course 11th Series of CFA Level I - Review Course
[Αρχείο PDF: 249 k] 11 Νοεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
Πιστοποίηση
5.
MiFID II/MiFIR: Το νέο περιβάλλον διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των αγορών_2η διοργάνωση
[Αρχείο PDF: 180 k] 30 Οκτωβρίου 2017 - 2 Νοεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένο
6.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 2 Μαΐου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Νέο
7.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 16 - 17 Μαρτίου 2017
8.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 195 k] 31 Οκτωβρίου 2015 - 21 Μαΐου 2016
9.
CFA Review Course Level I
[Αρχείο PDF: 196 k] 22 Νοεμβρίου 2014 - 23 Μαΐου 2015
10.
CFA Review Course Level II
[Αρχείο PDF: 203 k] 22 Νοεμβρίου 2014 - 23 Μαΐου 2015
11.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 230 k] 22 Νοεμβρίου 2013 - 24 Μαΐου 2014
12.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 237 k] 24 Νοεμβρίου 2012 - 18 Μαΐου 2013
13.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2011
14.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 290 k] 29 Ιανουαρίου 2011 - 21 Μαΐου 2011
Επικαιροποιημένο
15.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 166 k] 15 - 16 Οκτωβρίου 2010
16.
CFA - Level I (Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις)
[Αρχείο PDF: 237 k] 30 Ιανουαρίου 2010 - 22 Μαΐου 2010
Επικαιροποιημένο
17.
Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA - Level I
[Αρχείο PDF: 190 k] 7 Φεβρουαρίου 2009 - 23 Μαΐου 2009
18.
Ομόλογα
[Αρχείο PDF: 172 k] 5 - 6 Μαρτίου 2008
19.
CFA - Level I (Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις)
[Αρχείο PDF: 205 k] 9 Φεβρουαρίου 2008 - 24 Μαΐου 2008
Επικαιροποιημένο
20.
Πωλητές υπηρεσιών χρηματοοικονομικού προγραμματισμού (financial planning)
[Αρχείο PDF: 164 k] 17 - 20 Δεκεμβρίου 2007
Νέο
21.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (Σεμινάριο προετοιμασίας)
[Αρχείο PDF: 149 k] 11 - 14 Δεκεμβρίου 2007
22.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης "β1")
[Αρχείο PDF: 125 k] 23 - 26 Νοεμβρίου 2007
Νέο
23.
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική κεφαλαιαγορά
[Αρχείο PDF: 170 k] 3 - 5 Οκτωβρίου 2007
 
Επιστροφή
Σύμβολα