ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
601.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 153 k] 8 Μαΐου 2008
602.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)
[Αρχείο PDF: 170 k] 27 Μαρτίου 2008
603.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 21 Μαρτίου 2008
Βόλος
604.
Χρηματοοικονομικές και νομικές εφαρμογές αξιολόγησης πιστοδοτικών αιτημάτων
[Αρχείο PDF: 175 k] 17 - 20 Μαρτίου 2008
Επικαιροποιημένο
605.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 14 Μαρτίου 2008
Ηράκλειο
606.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 25 - 27 Φεβρουαρίου 2008
607.
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 22 Φεβρουαρίου 2008
Νέο
608.
Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 151 k] 18 - 22 Φεβρουαρίου 2008
609.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 172 k] 18 Φεβρουαρίου 2008 - 16 Μαΐου 2008
Εξ αποστάσεως
610.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων (treasury audit)
[Αρχείο PDF: 169 k] 14 - 15 Φεβρουαρίου 2008
611.
Αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 173 k] 11 - 14 Φεβρουαρίου 2008
Νέο
612.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 160 k] 5 - 7 Φεβρουαρίου 2008
613.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 4 Φεβρουαρίου 2008 - 28 Μαρτίου 2008
Εξ αποστάσεως
614.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 169 k] 28 Ιανουαρίου 2008 - 22 Φεβρουαρίου 2008
Εξ αποστάσεως
615.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 210 k] 21 Ιανουαρίου 2008 - 2 Απριλίου 2008
616.
Πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 170 k] 21 - 23 Ιανουαρίου 2008
617.
Αρχές μάρκετινγκ και τεχνικές πωλήσεων για τη δημιουργία ικανοποιημένων πελατών
[Αρχείο PDF: 166 k] 21 Ιανουαρίου 2008 - 11 Απριλίου 2008
Εξ αποστάσεως
618.
Σύγχρονες μέθοδοι δυναμικής πιστωτικής ανάλυσης και διαχείριση προβληματικών πιστώσεων και δανείων
10 - 14 Δεκεμβρίου 2007
Νέο
619.
Χρησιμοποιώντας το excel σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές της καθημερινής τραπεζικής πρακτικής
[Αρχείο PDF: 178 k] 3 - 7 Δεκεμβρίου 2007
620.
Τραπεζική τεχνική και πρακτική στο διεθνές εμπόριο
[Αρχείο PDF: 175 k] 28 Νοεμβρίου 2007 - 4 Δεκεμβρίου 2007
621.
Καταθετικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 163 k] 26 - 27 Νοεμβρίου 2007
Νέο
622.
Ανάλυση ισολογισμών - Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης - Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 161 k] 19 - 21 Νοεμβρίου 2007
Νέο
623.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 15 Νοεμβρίου 2007
Πάτρα
624.
Δάνεια και κάρτες
[Αρχείο PDF: 166 k] 14 - 17 Νοεμβρίου 2007
625.
Πρακτικά θέματα τραπεζικών συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 163 k] 12 - 13 Νοεμβρίου 2007
Νέο
626.
«Δημιουργική λογιστική»
[Αρχείο PDF: 173 k] 8 - 9 Νοεμβρίου 2007
627.
Η μεθοδολογία των χρηματοδοτήσεων στην τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 173 k] 5 Νοεμβρίου 2007 - 23 Ιανουαρίου 2008
Εξ αποστάσεως
628.
Εγγυητικές επιστολές (εσωτερικού - εξωτερικού)
[Αρχείο PDF: 167 k] 29 Οκτωβρίου 2007 - 21 Δεκεμβρίου 2007
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
629.
Αξιόγραφα: Η νομική προσέγγιση της καθημερινής τραπεζικής πρακτικής
[Αρχείο PDF: 166 k] 22 Οκτωβρίου 2007 - 14 Δεκεμβρίου 2007
Εξ αποστάσεως
630.
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
[Αρχείο PDF: 166 k] 18 - 19 Οκτωβρίου 2007
631.
Στεγαστικά δάνεια Ι
[Αρχείο PDF: 166 k] 16 - 19 Οκτωβρίου 2007
Ενότητα κύκλου
632.
Διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS / IFRS)
[Αρχείο PDF: 172 k] 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2007
633.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 170 k] 24 Σεπτεμβρίου 2007
634.
Ασφάλεια πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 187 k] 24 - 27 Σεπτεμβρίου 2007
635.
Αξιολόγηση χρηματοδοτικών αιτημάτων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 174 k] 18 - 21 Σεπτεμβρίου 2007
636.
Συνάλλαγμα
[Αρχείο PDF: 160 k] 17 Σεπτεμβρίου 2007 - 9 Νοεμβρίου 2007
Εξ αποστάσεως
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
 
Επιστροφή
Σύμβολα