1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 

1. Πρέπει να διαθέτω ένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων για να συμμετάσχω στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΤΙ;

Το εκπαιδευτικό σύστημα του ΕΤΙ είναι δομημένο έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - από την αρχική κατάρτιση μέχρι την ανώτατη επαγγελματική εξειδίκευση.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει από τα προγράμματα εκπαίδευσης του Επιπέδου Ι (ιδιαίτερα αν είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή/και ανώτερου τίτλου σπουδών μη χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης) και στη συνέχεια να δημιουργήσει το ατομικό του «χαρτοφυλάκιο προσόντων», παρακολουθώντας τα εξειδικευμένα σεμινάρια και προγράμματα των Επιπέδων ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης μπορούν να επιλέξουν απευθείας τα Επίπεδα ΙΙ, ΙΙΙ ή IV.

 
 

2. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος/η ότι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα/σεμινάριο του ΕΤΙ είναι κατάλληλο για μένα;

Η αναλυτική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος/σεμιναρίου του ΕΤΙ περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν πρέπει να επιλέξετε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Μελετήστε με ιδιαίτερη προσοχή τα σημεία με τίτλο «Συμμετέχοντες» και «Προαπαιτούμενα». Αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, τηλεφωνήστε ή στείλτε e-mail στον Τομέα Επικοινωνίας του ΕΤΙ (τηλ. 210-3386411, e-mail: seminar_eti@hba.gr).

 
 

3. Τι είναι τα «προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων»;

Βασική αρχή του ΕΤΙ είναι η συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό (και προς το παρόν κυρίως για τα προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων) υιοθετεί διάφορες μεθόδους αξιολόγησης: ομαδικές εργασίες και ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εξετάσεις στο τέλος της εκπαίδευσης, αλλά και συναντήσεις «follow up» που διοργανώνονται σε χρονική απόσταση μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και στόχο έχουν την επίλυση αποριών και συζήτηση προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευόμενοι κατά την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν. Στα προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων, που είναι κατά κανόνα μεγάλης διάρκειας, εφαρμόζεται αυτή ακριβώς η αρχή. Στόχος του ΕΤΙ είναι να αναπτύσσει διαρκώς νέα προγράμματα αυτού του τύπου, για όλα τα επίπεδα του Εκπαιδευτικού Συστήματός του.

 
 

4. Τι είναι οι «κύκλοι εκπαίδευσης»;

Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτελούνται από επιμέρους σεμινάρια μικρής διάρκειας, τα οποία πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο από διάφορες πλευρές. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται ξεχωριστά, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους είτε να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους επιλέγοντας μόνο μερικά από αυτά, είτε να αποκτήσουν την πλήρη γνώση επί του αντικειμένου του κύκλου, παρακολουθώντας όλα τα σχετικά σεμινάρια. Το ΕΤΙ προγραμματίζει τη σταδιακή μετατροπή των κύκλων εκπαίδευσης σε κύκλους πιστοποίησης γνώσεων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν εξεταστικές διαδικασίες.

 
 

5. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στα προγράμματα του ΕΤΙ;

Αν εργάζεστε σε τράπεζα/επιχείρηση που πρόκειται να καλύψει το κόστος των διδάκτρων σας, θα πρέπει να υποβάλλετε το αίτημά σας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή/και Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας/επιχείρησής σας, η οποία στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το ΕΤΙ και θα δηλώσει τη συμμετοχή σας.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως ιδιώτης, μπορείτε να συμπληρώσετε την τελευταία σελίδα της αναλυτικής περιγραφής του προγράμματος/σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει και να μας τη στείλετε με fax (210-3646122) ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τομέα Επικοινωνίας του ΕΤΙ (τηλ. 210-3386411, e-mail: seminar_eti@hba.gr).

 
 

6. Είμαι κάτοικος της περιφέρειας. Υπάρχουν προγράμματα του ΕΤΙ που μπορώ να παρακολουθήσω χωρίς να μετακινηθώ στην Αθήνα;

Το ΕΤΙ προσφέρει προγράμματα με τη μικτή μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνδυάζοντας ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό (που υποκαθιστά τη φυσική παρουσία του εισηγητή) με συνάντηση, που εξασφαλίζει την εμπέδωση των γνώσεων και διοργανώνεται συνήθως σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας,. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ενότητα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

 
 

7. Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως;

Δεν χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό. Μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε το υλικό που απαιτείται ταχυδρομικώς ή μέσω fax, αν διαθέτετε.

 
 

8. Ποια είναι η διαδικασία συνεργασίας με το ΕΤΙ για την πραγματοποίηση ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης;

Μόλις διαπιστώσετε μια εκπαιδευτική ανάγκη για μια συγκεκριμένη ομάδα του προσωπικού της τράπεζας/επιχείρησής σας, για την οποία θα θέλατε το ΕΤΙ να σας προτείνει την κατάλληλη εκπαίδευση, μπορείτε είτε να «κατεβάσετε» το «Έντυπο προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος» και να μας το στείλετε συμπληρωμένο, είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Τομέα Επικοινωνίας του ΕΤΙ (τηλ. 210-3386411, fax: 210-3646122, e-mail: seminar_eti@hba.gr). Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις και στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε την κατάλληλη εκπαιδευτική πρόταση. Αν χρειαστεί, θα συνεργαστούμε για τη λεπτομερή επεξεργασία της πρότασής μας, έτσι ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής ανάγκης. Μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου του προγράμματος θα προχωρήσουμε στο οικονομικό σκέλος της πρότασής μας και, τέλος, θα συμφωνήσουμε τις ημερομηνίες υλοποίησης της εκπαίδευσης.

Αν η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση που επιθυμείτε δεν απαιτεί σχεδιασμό προγράμματος, αλλά σας ενδιαφέρει μόνο να διοργανώσουμε ένα από τα προγράμματα/σεμινάριά μας στο χώρο της τράπεζας/επιχείρησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τομέα Επικοινωνίας του ΕΤΙ (τηλ. 210-3386411, e-mail: seminar_eti@hba.gr), να μας ενημερώσετε για τον αριθμό των εκπαιδευομένων, τον τόπο διεξαγωγής και τις ημερομηνίες που επιθυμείτε κι εμείς σύντομα θα σας στείλουμε την πρότασή μας.

 
 

9. Ποια αντικείμενα προσφέρει το ΕΤΙ για ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση;

(α) Όλα όσα προσφέρονται ως διατραπεζική (ανοικτή) εκπαίδευση.
(β) Κάθε αντικείμενο που αφορά τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

 
 

10. Με συμμετοχή πόσων ατόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα;

Για λόγους αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων για όλες τις εκπαιδευτικές διοργανώσεις του ΕΤΙ δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα. Ο ελάχιστος αριθμός εξαρτάται από εσάς. Σημειώνεται πάντως ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε διοργάνωση, αλλά και ο αριθμός των διοργανώσεων για ένα πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας μπορείτε να πετύχετε.

 
 

11. Κάθε πότε διοργανώνονται οι εξετάσεις του ΕΤΙ;

Κατά κανόνα δύο φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Ιούνιο. Ειδικά για την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων, προβλέπονται περισσότερες διοργανώσεις. Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα «Εξετάσεις», «Πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες», η οποία ενημερώνεται διαρκώς.

 
 

12. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή σε εξετάσεις;

Αν εργάζεστε σε τράπεζα/επιχείρηση που πρόκειται να καλύψει το κόστος των εξετάσεων, θα πρέπει να υποβάλλετε το αίτημά σας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή/και Ανθρώπινου Δυναμικού της τράπεζας/επιχείρησής σας, η οποία στη συνέχεια θα επικοινωνήσει με το ΕΤΙ και θα δηλώσει τη συμμετοχή σας.

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως ιδιώτης, στις εξετάσεις που διοργανώνει το ΕΤΙ για τα προγράμματα "EFCB" και "Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες", μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τομέα Επικοινωνίας του ΕΤΙ (τηλ. 210-3386411).

 
 

13. Πώς μπορώ να προμηθευτώ τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια του ΕΤΙ;

Οι εκδόσεις του ΕΤΙ διατίθενται:
- στις τράπεζες από τα γραφεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Μασσαλίας 1, Αθήνα (κα Χ. Γκότζη, τηλ.: 210 3390207, e-mail: publications@hba.gr)
- στους ιδιώτες από τα βιβλιοπωλεία του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) στην Αθήνα (Αμερικής 13, τηλ. 210 3614143) και στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 11, τηλ.: 2310 288036).