Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό γ
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α2
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ1
11 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό στ2
11 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
10 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
10 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό γ
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α1
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α2
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
9 Σεπτεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό β
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό γ
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό δ
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α1
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α2
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό β1
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ1
(για συμμετέχοντες στα σεμινάρια πιστοποίησης)
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ2
(για συμμετέχοντες στα σεμινάρια πιστοποίησης)
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό στ1
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό στ2
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό ε
(για συμμετέχοντες στα σεμινάρια πιστοποίησης)
11 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό ε
11 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις διαμεσολαβητών στην ασφάλιση - Επίπεδο Δ
12 Φεβρουαρίου 2017
 
Εξετάσεις διαμεσολαβητών στην ασφάλιση - Επίπεδο Α
11 Φεβρουαρίου 2017