1.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DIGITAL FINANCE)
[Αρχείο PDF: 387k] 26 - 27 Απριλίου 2021
2.
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (RESPONSIBLE INVESTING)
[Αρχείο PDF: 538k] 30 Μαρτίου 2021 - 8 Απριλίου 2021
3.
Sustainable Finance
[Αρχείο PDF: 162k] 10 - 12 Νοεμβρίου 2020
4.
Ψηφιακός μετασχηματισμός Τραπεζών: Καινοτομία - Προοπτικές – Στρατηγική - Τεχνολογίες
[Αρχείο PDF: 267k] 16 - 19 Μαρτίου 2020
5.
Σεμινάριο Δικαίου Διεθνούς Τραπεζικής και Επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 360k] 17 - 20 Φεβρουαρίου 2020
6.
Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών: Βασιλεία IV, CADV/CRR2
[Αρχείο PDF: 158k] 17 - 20 Φεβρουαρίου 2020
7.
Οι νέοι incoterms 2020 στην θεωρία και στην πράξη
[Αρχείο PDF: 217k] 16 - 18 Δεκεμβρίου 2019
8.
Οι Αρχές της Επικοινωνίας Βασικές Αρχές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
[Αρχείο PDF: 151k] 4 - 4 Νοεμβρίου 2019
9.
Ο Νόμος 4605/2019 «για την προστασία πρώτης κατοικίας»
[Αρχείο PDF: 151k] 24 - 24 Ιουνίου 2019
10.
Ο Νόμος 4557/2018 «για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»
[Αρχείο PDF: 205k] 19 - 21 Μαρτίου 2019
11.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθέσιμων (TREASURY AUDIT)
[Αρχείο PDF: 147k] 27 - 30 Νοεμβρίου 2018
12.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 17 - 19 Ιουλίου 2018
13.
Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k] 3 Ιουλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
14.
Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα
[Αρχείο PDF: 157k] 28 Ιουνίου 2018 - 14 Ιουλίου 2018
15.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 26 - 28 Ιουνίου 2018
16.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων
[Αρχείο PDF: 245k] 19 - 24 Μαΐου 2018
17.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 142k] 17 - 19 Απριλίου 2018
18.
e- Learning με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k] 2 Απριλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
19.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217k] 25 - 25 Ιανουαρίου 2018
20.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 139k] 30 Νοεμβρίου 2017 - 1 Δεκεμβρίου 2017
21.
MiFID II/MiFIR: Το νέο περιβάλλον διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των αγορών
[Αρχείο PDF: 180k] 10 - 12 Οκτωβρίου 2017
22.
2η διοργάνωση - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252k] 10 - 28 Ιουνίου 2017
23.
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252k] 6 - 17 Ιουνίου 2017
24.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
25.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166k] 20 - 20 Μαΐου 2017
26.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187k] 2 Μαΐου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
27.
Εισαγωγή στο Solvency II
[Αρχείο PDF: 160k] 25 - 26 Απριλίου 2017
28.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146k] 19 - 25 Απριλίου 2017
29.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 272k] 21 - 23 Φεβρουαρίου 2017
30.
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εναρμονισμένων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
[Αρχείο PDF: 142k] 28 - 30 Νοεμβρίου 2016
31.
Βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις
[Αρχείο PDF: 148k] 24 - 26 Νοεμβρίου 2016
32.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2016
33.
European Foundation Certificate in Banking - TripleE EFCB -
[Αρχείο PDF: 257k] 4 Οκτωβρίου 2016 - 10 Δεκεμβρίου 2016
Πιστοποίηση
34.
Σεμινάριο επιμόρφωσης για το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 208k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2016
35.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 208k] 20 - 22 Σεπτεμβρίου 2016
36.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141k] 15 - 17 Μαρτίου 2016
37.
Οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων σε οριστική κακθυστέρηση
[Αρχείο PDF: 146k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2016
38.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143k] 28 Ιανουαρίου 2016 - 2 Φεβρουαρίου 2016
39.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146k] 20 - 29 Ιανουαρίου 2016
40.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 135k] 23 Νοεμβρίου 2015
41.
Ευέλικτη τράπεζα
[Αρχείο PDF: 173k] 9 - 12 Νοεμβρίου 2015
42.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 139k] 14 - 15 Ιουλίου 2015
43.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 139k] 22 - 27 Ιουνίου 2015
44.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165k] 13 Ιουνίου 2015
45.
Προετοιμασία εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας
[Αρχείο PDF: 121k] 25 Μαΐου 2015 - 15 Ιουνίου 2015
46.
Το πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) & χρηματοδότησης τρομοκρατίας (ΧΤ)
[Αρχείο PDF: 146k] 10 - 11 Μαρτίου 2015
47.
Webinar με θέμα: "Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν. 4224/2013"
[Αρχείο PDF: 154k] 3 Φεβρουαρίου 2015
48.
Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν.4224/2013
[Αρχείο PDF: 135k] 29 Ιανουαρίου 2015
49.
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
[Αρχείο PDF: 129k] 21 - 22 Ιανουαρίου 2015
50.
Webinar με θέμα: "Πρακτικά θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών"
[Αρχείο PDF: 157k] 1 Ιανουαρίου 2015
 
Σύμβολα