ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
 
1.
Εισαγωγή στο Solvency II
[Αρχείο PDF: 160 k] 25 - 26 Απριλίου 2017
Νέο
2.
Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
[Αρχείο PDF: 156 k] 9 - 10 Σεπτεμβρίου 2014
3.
Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
[Αρχείο PDF: 183 k] 9 - 10 Σεπτεμβρίου 2013
4.
Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
[Αρχείο PDF: 178 k] 29 Ιανουαρίου 2013 - 1 Φεβρουαρίου 2013
5.
Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
[Αρχείο PDF: 178 k] 17 - 20 Σεπτεμβρίου 2012
6.
Βασικές γνώσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
[Αρχείο PDF: 178 k] 6 - 7 Απριλίου 2012
Νέο
7.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 15 - 17 Μαρτίου 2011
8.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 23 - 25 Νοεμβρίου 2010
9.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 1 - 3 Ιουνίου 2010
10.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 26 - 28 Μαΐου 2010
11.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 19 - 21 Νοεμβρίου 2009
12.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 19 - 26 Νοεμβρίου 2009
13.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 9 - 11 Ιουνίου 2009
14.
Ποιοτικές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων σε μια αγορά που αλλάζει
[Αρχείο PDF: 198 k] 13 - 16 Μαΐου 2009
Νέο
15.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 24 - 26 Νοεμβρίου 2008
16.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 15 - 17 Σεπτεμβρίου 2008
17.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 13 - 18 Σεπτεμβρίου 2008
18.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 229 k] 8 - 10 Σεπτεμβρίου 2008
19.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 23 - 25 Ιουνίου 2008
20.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 230 k] 18 - 21 Ιουνίου 2008
21.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 231 k] 13 - 15 Μαΐου 2008
22.
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
[Αρχείο PDF: 232 k] 9 - 20 Μαΐου 2008
 
Επιστροφή
Σύμβολα