ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
151.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 11 - 14 Απριλίου 2011
152.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 4 - 6 Απριλίου 2011
Επικαιροποιημένο
153.
Διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 167 k] 21 - 23 Μαρτίου 2011
154.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 14 - 16 Φεβρουαρίου 2011
155.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 27 - 29 Ιανουαρίου 2011
Επικαιροποιημένο
156.
Πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης και η αντιμετώπιση της στην τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 165 k] 24 - 27 Ιανουαρίου 2011
157.
Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 156 k] 20 - 22 Δεκεμβρίου 2010
158.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 6 - 8 Δεκεμβρίου 2010
159.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 1 - 3 Δεκεμβρίου 2010
160.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 3 - 5 Νοεμβρίου 2010
161.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 3 Νοεμβρίου 2010
162.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 1 - 2 Νοεμβρίου 2010
163.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων
[Αρχείο PDF: 170 k] 26 - 27 Οκτωβρίου 2010
164.
Σημεία συναγερμού που εμφανίζουν πιστοδοτημένες επιχειρήσεις και τρόποι διασφάλισης των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 164 k] 4 - 7 Οκτωβρίου 2010
165.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 28 - 30 Ιουνίου 2010
166.
Σημεία συναγερμού που εμφανίζουν πιστοδοτημένες επιχειρήσεις και τρόποι διασφάλισης των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 164 k] 14 - 17 Ιουνίου 2010
167.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 12 Ιουνίου 2010
168.
Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 157 k] 18 - 20 Μαΐου 2010
169.
Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεντεύξεων για τον εσωτερικό έλεγχο
[Αρχείο PDF: 174 k] 17 - 19 Μαΐου 2010
Νέο
170.
Η αξιολόγηση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 174 k] 27 - 29 Απριλίου 2010
171.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 196 k] 19 Απριλίου 2010 - 7 Ιουνίου 2010
Πιστοποίηση
172.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 22 - 24 Μαρτίου 2010
Επικαιροποιημένο
173.
Ειδικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 155 k] 18 - 24 Μαρτίου 2010
Νέο
174.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθεσίμων
[Αρχείο PDF: 171 k] 18 - 19 Μαρτίου 2010
Επικαιροποιημένο
175.
Μέτρα πρόληψης και διασφάλισης του λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 155 k] 16 - 18 Μαρτίου 2010
Νέο
176.
Κοστολόγηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
[Αρχείο PDF: 160 k] 15 - 20 Μαρτίου 2010
177.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 10 - 11 Μαρτίου 2010
178.
Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ για επιτελικά στελέχη τραπεζών
[Αρχείο PDF: 158 k] 27 Φεβρουαρίου 2010
179.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 25 - 27 Φεβρουαρίου 2010
180.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 163 k] 23 - 25 Φεβρουαρίου 2010
Νέο
181.
Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 157 k] 9 - 11 Φεβρουαρίου 2010
Νέο
182.
Επιχειρηματική στρατηγική τραπεζών
[Αρχείο PDF: 163 k] 8 - 9 Φεβρουαρίου 2010
183.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 166 k] 26 - 28 Ιανουαρίου 2010
Νέο
184.
Σημεία συναγερμού που εμφανίζουν πιστοδοτημένες επιχειρήσεις & τρόποι διασφάλισης των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 164 k] 25 - 28 Ιανουαρίου 2010
Νέο
185.
Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162 k] 14 - 17 Δεκεμβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
186.
Αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 27 - 30 Νοεμβρίου 2009
187.
Η Βασιλεία ΙΙ για στελέχη καταστημάτων
[Αρχείο PDF: 160 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2009
Ενότητα κύκλου
188.
Πρόβλεψη της επιχειρηματικής πτώχευσης και η αντιμετώπιση της στην τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 166 k] 18 - 20 Νοεμβρίου 2009
189.
Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162 k] 10 - 12 Νοεμβρίου 2009
190.
Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος
[Αρχείο PDF: 163 k] 9 - 12 Νοεμβρίου 2009
191.
Αποτροπή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 180 k] 5 Νοεμβρίου 2009
192.
Η αξιολόγηση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 172 k] 19 - 22 Οκτωβρίου 2009
193.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 197 k] 19 Οκτωβρίου 2009 - 3 Δεκεμβρίου 2009
Πιστοποίηση
194.
Αποτροπή ξεπλύματος βρωμικού χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 180 k] 15 Οκτωβρίου 2009
195.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 7 - 9 Οκτωβρίου 2009
196.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 166 k] 6 - 8 Οκτωβρίου 2009
197.
Αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2009
198.
Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162 k] 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2009
199.
Η Βασιλεία ΙΙ για στελέχη καταστημάτων
[Αρχείο PDF: 160 k] 14 - 15 Σεπτεμβρίου 2009
Ενότητα κύκλου
200.
Η Βασιλεία ΙΙ για στελέχη καταστημάτων
[Αρχείο PDF: 164 k] 11 Ιουλίου 2009
Πάτρα
Ενότητα κύκλου
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Επιστροφή
Σύμβολα