ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
101.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 3 - 4 Ιουλίου 2012
102.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 2 - 4 Ιουλίου 2012
103.
Ασφαλεία πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 28 - 30 Ιουνίου 2012
104.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 26 - 27 Ιουνίου 2012
105.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 13 - 14 Ιουνίου 2012
106.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 2 Ιουνίου 2012
107.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 164 k] 28 - 30 Μαΐου 2012
108.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 22 - 24 Μαΐου 2012
109.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 221 k] 2 Μαΐου 2012 - 21 Ιουνίου 2012
ΠιστοποίησηΕπικαιροποιημένο
110.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 168 k] 2 - 4 Απριλίου 2012
111.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 12 - 14 Μαρτίου 2012
112.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 23 - 25 Φεβρουαρίου 2012
113.
Η λιανική τραπεζική στις αγορές της νοτιο-ανατολικής ευρώπης
[Αρχείο PDF: 164 k] 14 - 16 Φεβρουαρίου 2012
114.
Βασικές γνώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 172 k] 14 - 23 Φεβρουαρίου 2012
115.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 11 Φεβρουαρίου 2012
116.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 7 - 8 Φεβρουαρίου 2012
117.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 28 Ιανουαρίου 2012
118.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 24 - 26 Ιανουαρίου 2012
119.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 17 - 19 Ιανουαρίου 2012
120.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 17 Δεκεμβρίου 2011
121.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 12 - 14 Δεκεμβρίου 2011
122.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 8 - 10 Δεκεμβρίου 2011
123.
Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 157 k] 22 - 24 Νοεμβρίου 2011
124.
Βασικές γνώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 172 k] 8 - 18 Νοεμβρίου 2011
Νέο
125.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 8 - 9 Νοεμβρίου 2011
126.
Ειδικά Θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 151 k] 7 - 9 Νοεμβρίου 2011
Επικαιροποιημένο
127.
Εισαγωγή στη "Βασιλεία ΙΙΙ"
[Αρχείο PDF: 165 k] 24 Οκτωβρίου 2011
Επικαιροποιημένο
128.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 224 k] 24 Οκτωβρίου 2011 - 17 Δεκεμβρίου 2011
Νέο
129.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 19 - 20 Οκτωβρίου 2011
130.
Η λιανική τραπεζική στις αγορές της νοτιο-ανατολικής ευρώπης
[Αρχείο PDF: 164 k] 18 - 20 Οκτωβρίου 2011
Νέο
131.
Στρατηγικές διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων (collection) λιανικής τραπεζικής
[Αρχείο PDF: 167 k] 18 - 20 Οκτωβρίου 2011
132.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 7 Οκτωβρίου 2011
133.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 3 - 5 Οκτωβρίου 2011
134.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 22 - 24 Σεπτεμβρίου 2011
135.
Μέτρα πρόληψης και διασφάλισης του λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 155 k] 12 - 14 Ιουλίου 2011
136.
Στρατηγικές διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων λιανικής τραπεζικής
[Αρχείο PDF: 166 k] 11 - 13 Ιουλίου 2011
Νέο
137.
Εισαγωγή στη "Βασιλεία ΙΙΙ"
[Αρχείο PDF: 165 k] 6 Ιουλίου 2011
138.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 5 - 7 Ιουλίου 2011
139.
Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και η ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών
[Αρχείο PDF: 169 k] 5 Ιουλίου 2011
Νέο
140.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 166 k] 20 - 22 Ιουνίου 2011
141.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 163 k] 6 - 8 Ιουνίου 2011
142.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 156 k] 24 - 26 Μαΐου 2011
Νέο
143.
Πρακτική εφαρμογή κανόνων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
[Αρχείο PDF: 157 k] 24 - 26 Μαΐου 2011
144.
Εισαγωγή στη "Βασιλεία ΙΙΙ"
[Αρχείο PDF: 165 k] 16 Μαΐου 2011
Νέο
145.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 5 - 7 Μαΐου 2011
146.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 2 - 4 Μαΐου 2011
147.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 221 k] 2 Μαΐου 2011 - 16 Ιουνίου 2011
ΠιστοποίησηΕπικαιροποιημένο
148.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 16 Απριλίου 2011
Νέο
149.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 11 - 14 Απριλίου 2011
150.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 4 - 6 Απριλίου 2011
Επικαιροποιημένο
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Επιστροφή
Σύμβολα