ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
201.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 28 - 30 Μαρτίου 2013
202.
Ανεξάρτητες υποχρεώσεις και πιστώσεις σε ετοιμότητα
[Αρχείο PDF: 179 k] 26 - 28 Μαρτίου 2013
203.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 171 k] 26 - 27 Μαρτίου 2013
204.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 26 - 28 Μαρτίου 2013
205.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 26 - 30 Μαρτίου 2013
206.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 19 - 21 Μαρτίου 2013
207.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 232 k] 19 - 21 Μαρτίου 2013
208.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 13 Μαρτίου 2013
209.
Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 237 k] 12 - 14 Μαρτίου 2013
210.
Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση
[Αρχείο PDF: 172 k] 9 - 11 Μαρτίου 2013
211.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 165 k] 27 Φεβρουαρίου 2013 - 29 Μαΐου 2013
212.
Αξίες ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου - Σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 231 k] 23 - 25 Φεβρουαρίου 2013
213.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 21 Φεβρουαρίου 2013
214.
Η ενέγγυος πίστωση ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 20 - 22 Φεβρουαρίου 2013
215.
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
[Αρχείο PDF: 170 k] 19 - 20 Φεβρουαρίου 2013
216.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 12 - 14 Φεβρουαρίου 2013
217.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 238 k] 12 - 16 Φεβρουαρίου 2013
218.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 12 Φεβρουαρίου 2013 - 21 Μαρτίου 2013
219.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 11 - 12 Φεβρουαρίου 2013
220.
Η αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην πράξη
[Αρχείο PDF: 160 k] 5 - 6 Φεβρουαρίου 2013
Επικαιροποιημένο
221.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 164 k] 5 - 7 Φεβρουαρίου 2013
222.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 28 - 31 Ιανουαρίου 2013
223.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2013
224.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 158 k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2013
225.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 161 k] 25 - 26 Ιανουαρίου 2013
226.
Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων
[Αρχείο PDF: 144 k] 24 Ιανουαρίου 2013
227.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 232 k] 22 - 24 Ιανουαρίου 2013
Επικαιροποιημένο
228.
Χειρισμός του on-line συστημάτος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 17 Ιανουαρίου 2013
229.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 171 k] 17 - 18 Δεκεμβρίου 2012
230.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 161 k] 14 - 15 Δεκεμβρίου 2012
231.
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
[Αρχείο PDF: 169 k] 13 - 14 Δεκεμβρίου 2012
232.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 13 - 15 Δεκεμβρίου 2012
233.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 13 Δεκεμβρίου 2012
234.
Αξίες ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου - Σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 230 k] 10 - 12 Δεκεμβρίου 2012
235.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 164 k] 10 - 12 Δεκεμβρίου 2012
236.
Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο - Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 175 k] 7 - 8 Δεκεμβρίου 2012
Νέο
237.
Η αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην πράξη
[Αρχείο PDF: 160 k] 6 Δεκεμβρίου 2012
238.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 5 - 7 Δεκεμβρίου 2012
239.
Κατανοώντας τους Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 191 k] 1 - 3 Δεκεμβρίου 2012
Νέο
240.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 155 k] 24 Νοεμβρίου 2012
241.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 158 k] 24 Νοεμβρίου 2012
Νέο
242.
Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση
[Αρχείο PDF: 172 k] 23 - 24 Νοεμβρίου 2012
243.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 22 Νοεμβρίου 2012
244.
Διαχείριση χρόνου
[Αρχείο PDF: 152 k] 21 - 22 Νοεμβρίου 2012
245.
Ανεξάρτητες υποχρεώσεις και πιστώσεις σε ετοιμότητα
[Αρχείο PDF: 179 k] 19 - 21 Νοεμβρίου 2012
Νέο
246.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 174 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2012
247.
Η αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην πράξη
[Αρχείο PDF: 160 k] 15 Νοεμβρίου 2012
Επικαιροποιημένο
248.
Ομαδικότητα
[Αρχείο PDF: 149 k] 14 - 15 Νοεμβρίου 2012
249.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 12 - 14 Νοεμβρίου 2012
250.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 172 k] 6 - 7 Νοεμβρίου 2012
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα