Όλες οι Τράπεζες φροντίζουν για την ασφάλεια στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές με τους εξής τρόπους:

1. Σας αναγνωρίζουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης

  • Η Τράπεζα εκδίδει προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή σας στο Internet Banking, τους οποίους μπορείτε να αλλάζετε όσο συχνά το επιθυμείτε. Οι κωδικοί αυτοί απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας από τα συστήματα της Τράπεζας.
  • Για ορισμένες συναλλαγές οι Τράπεζες χρησιμοποιούν επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας (π.χ. πρόσθετοι κωδικοί μιας χρήσης, ψηφιακά πιστοποιητικά)

2. Εξασφαλίζουν το απόρρητο κατά τη μεταφορά δεδομένων

  • Το απόρρητο των πληροφοριών που ανταλλάσσετε με την Τράπεζα, από την αρχή μέχρι το τέλος της σύνδεσής σας, διασφαλίζεται με το πιο σύγχρονο πρωτόκολλο κρυπτογράφησης (SSL 128-bit encryption).

3. Ελέγχουν τη πρόσβαση στα συστήματά τους

  • Η πρόσβαση στα συστήματα των Τραπεζών ελέγχεται με χρήση πολλαπλών φίλτρων ελέγχου πρόσβασης (π.χ. Firewall) όλο το 24ωρο.

4. Λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα

  • Σας αποσυνδέουν αυτόματα από την υπηρεσία, αν υπάρξει αδράνεια μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζει η κάθε Τράπεζα.
  • «Κλειδώνουν» την πρόσβασή σας, μετά από έναν ορισμένο αριθμό λανθασμένων καταχωρίσεων των προσωπικών σας κωδικών.

Ειδικά για τους εταιρικούς χρήστες προβλέπονται επιπλέον δικαιώματα χρήσης όπως:

  • «Διπλή» υπογραφή ανά συναλλαγή
  • Διαφορετικά χρηματικά όρια ανά συναλλαγή
  • Διαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης
  • Καθορισμός «Διαχειριστή» ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις κινήσεις που διενεργούνται από τους άλλους χρήστες της εταιρίας

Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι και δική σας υπόθεση