Ανακοίνωση Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου:
Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης του ΕΤΙ
με τη μέθοδο e-learning