Επίπεδο ΙΙI - Ασφαλιστικές - επενδυτικές υπηρεσίες
  Επίπεδο ΙΙ - Ασφαλιστικά προϊόντα
  Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης