25 Ιουλίου 2011

Πίνακας εκπαιδευτών συστήματος Τειρεσίας

Ο αλφαβητικός πίνακας που ακολουθεί (και ενημερώνεται τακτικά) αφορά τους επιτυχόντες των εξετάσεων, με τις οποίες ολοκληρώνονται τα σεμινάρια «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για το on-line σύστημα της Τειρεσίας».

Η εκπαιδευτική αυτή υπηρεσία αναπτύχθηκε το 2011 από την Τειρεσίας ΑΕ και το ΕΤΙ, με στόχο την υποστήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού χρηστών του συστήματος της Τειρεσίας, μέσω της ανάπτυξης εσωτερικών εκπαιδευτών.

Η διατήρηση της καταλληλότητας των επιτυχόντων ως εκπαιδευτών συναρτάται άμεσα με τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια επικαιροποίησης γνώσεων που διοργανώνονται από την Τειρεσίας και το ΕΤΙ ετησίως ή και νωρίτερα, αν υπάρχουν σχετικές εξελίξεις και αλλαγές. Για τον λόγο αυτό, ο παρακάτω πίνακας θα περιλαμβάνει και σχετική ένδειξη συμμετοχής, κάθε φορά που θα διοργανώνεται σεμινάριο επικαιροποίησης.

Συνημμένα αρχεία
Πίνακας εκπαιδευτών συστήματος Τειρεσίας [Αρχείο PDF: 79 Kb]