Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
12 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό γ
12 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
12 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
11 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α2
11 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
11 Μαΐου 2019
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ1
3 Μαρτίου 2019
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ2
3 Μαρτίου 2019
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
2 Μαρτίου 2019
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
2 Μαρτίου 2019
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό ε
2 Μαρτίου 2019
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό ε - Αθήνα & Θεσσαλονίκη
25 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ1 - Αθήνα
24 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για τo πιστοποιητικό στ2 - Αθήνα
24 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
11 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό γ
11 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
11 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
10 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α2
10 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
10 Νοεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις Πιστοποίησης & Εξετάσεις Επαναπιστοποίησης για το Νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (α1‐δ)
8 Σεπτεμβρίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό γ
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
13 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α2
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
12 Μαΐου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
10 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
10 Μαρτίου 2018
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό γ
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό δ
12 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α1
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α2
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό β1
11 Νοεμβρίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό β
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό γ
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό δ
14 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α1
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό α2
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό β1
13 Μαΐου 2017
 
Εξετάσεις για το πιστοποιητικό στ2
(για συμμετέχοντες στα σεμινάρια πιστοποίησης)
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό στ1
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό στ2
12 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό ε
11 Μαρτίου 2017
 
Εξετάσεις διαμεσολαβητών στην ασφάλιση - Επίπεδο Δ
12 Φεβρουαρίου 2017
 
Εξετάσεις διαμεσολαβητών στην ασφάλιση - Επίπεδο Α
11 Φεβρουαρίου 2017