Στις εξετάσεις πιστοποίησης για επενδυτικές υπηρεσίες η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται αποκλειστικά από τις εποπτικές αρχές. Η αρμοδιότητα του ΕΤΙ περιορίζεται στην υλοποίηση των διοργανώσεων.
Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα της Ελλάδος (τηλ. 210-3205088) ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (τηλ. 210-3377100).
 

Τράπεζα της Ελλάδος

Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
12 - 13 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
8 Οκτωβρίου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
25 Ιουνίου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
21 Μαΐου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
14 - 15 Μαΐου 2016
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
5 Μαρτίου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση)
12 Δεκεμβρίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
7 - 8 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση) και σεμιναρίων πιστοποίησης α1
10 Οκτωβρίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Μαΐου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση) και σεμιναρίων πιστοποίησης α1
14 Μαρτίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση)
28 Φεβρουαρίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση)
13 Δεκεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση) και σεμιναρίων πιστοποίησης α1
11 Οκτωβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων για το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (επαναπιστοποίηση)
27 Σεπτεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
10 - 11 Μαΐου 2014
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
15 Μαρτίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
9 - 10 Νοεμβρίου 2013
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
5 Οκτωβρίου 2013
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
18 - 19 Μαΐου 2013
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
9 Μαρτίου 2013
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
10 - 11 Νοεμβρίου 2012
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
13 Οκτωβρίου 2012
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
30 Ιουνίου 2012
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
19 - 20 Μαΐου 2012
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
31 Μαρτίου 2012
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
5 - 6 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
8 Οκτωβρίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
25 Ιουνίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
14 - 15 Μαΐου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
12 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
10 Δεκεμβρίου 2010
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
20 - 21 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
1 Οκτωβρίου 2010
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
25 Ιουνίου 2010
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Μαΐου 2010
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
12 Μαρτίου 2010
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
11 Δεκεμβρίου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
7 - 8 Νοεμβρίου 2009
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
9 Οκτωβρίου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
9 - 10 Μαΐου 2009
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
27 Μαρτίου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων α1, α2, β, β1
10 Ιανουαρίου 2009
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
5 Δεκεμβρίου 2008
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
31 Οκτωβρίου 2008 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αποτελέσματα εξετάσεων β, β1, γ και δ
17 - 18 Μαΐου 2008
Αποτελέσματα εξετάσεων α1, α2
17 Μαΐου 2008
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
16 Μαΐου 2008
 
 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
12 - 13 Νοεμβρίου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
25 Ιουνίου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
14 - 21 Μαΐου 2016
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
7 - 8 Νοεμβρίου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Μαΐου 2015
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Νοεμβρίου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
10 - 11 Μαΐου 2014
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
9 - 10 Νοεμβρίου 2013
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
5 Οκτωβρίου 2013
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
9 Μαρτίου 2013
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
30 Ιουνίου 2012
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
19 - 20 Μαΐου 2012
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
5 - 6 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
8 Οκτωβρίου 2011
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
14 - 15 Μαΐου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
12 Μαρτίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
10 Δεκεμβρίου 2010
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
20 - 21 Νοεμβρίου 2011
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
25 Ιουνίου 2010
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
8 - 9 Μαΐου 2010
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
12 Μαρτίου 2010
Αποτελέσματα σεμιναρίων πιστοποίησης α1
11 Δεκεμβρίου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
7 - 8 Νοεμβρίου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
9 - 10 Μαΐου 2009
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
31 Οκτωβρίου 2008 - 2 Νοεμβρίου 2008
Αποτελέσματα εξετάσεων όλων των πιστοποιητικών
17 - 18 Μαΐου 2008