2013
 
2012
Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
(Β΄έκδοση πλήρως αναθεωρημένη)

Ν. Βιολάκης, Κ. Γαλιάτσος, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Σαριδάκη


 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης
Κ. Γαλιάτσος, Ε. Γκαραγκούνης, Α. Κωνσταντίνου,
Μ. Μωράκη, Ε. Παπαδάκης, Κ. Παπαϊωάννου, Π. Φλώρου


 
2007
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
της κεφαλαιαγοράς

Χ. Γκόρτσος - Π. Σταϊκούρας - Χ. Λιβαδά


 
2006
Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές
Επιμέλεια: Χρ. Γκόρτσος - Π. Αλεξάκης