Επιθυμώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό*


Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων:
Έχω παρακολουθήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 
 
 
Στοιχεία υποψηφίου

Όνομα: * Επώνυμο: *
Όνομα πατέρα: * Ημερομηνία γέννησης: *
Τόπος γέννησης: *
Τράπεζα/επιχείρηση:
Θέση εργασίας & συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:
Χρόνια προϋπηρεσίας: Προηγούμενες
θέσεις εργασίας
(εντός ή εκτός τραπεζικού χώρου):
Σπουδές - ειδικότητες:
Τηλέφωνο επικοινωνίας: * E-mail: *
 
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά
και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΙ.

Παρακαλώ συμπληρώστε τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πλαίσιο.