1.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (DIGITAL FINANCE)
[Αρχείο PDF: 387k]
Νέο webinar
2.
Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών:Βασιλεία IV, CADV/CRR2
[Αρχείο PDF: 235k]
webinar
3.
SUSTAINABLE FINANCE
[Αρχείο PDF: 231k]
webinar
4.
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (RESPONSIBLE INVESTING)
[Αρχείο PDF: 538k]
Νέο webinar
5.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
[Αρχείο PDF: 544k]
webinar
6.
CFA® Review Course Level I
[Αρχείο PDF: 844k]
Πιστοποίηση webinar
7.
SUSTAINABLE FINANCE
[Αρχείο PDF: 687k]
webinar
8.
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
[Αρχείο PDF: 727k]
webinar
9.
SUSTAINABLE FINANCE
[Αρχείο PDF: 564k]
webinar
10.
CFA® Review Course Level I
[Αρχείο PDF: 850k]
Πιστοποίηση webinar
11.
Ο Νόμος 4557/2018 «για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» στις χρηματιστηριακές συναλλαγές μετά την τροποποίησή του από το ν.4734/2020
[Αρχείο PDF: 579k]
webinar
12.
SUSTAINABLE FINANCE 2η Διοργάνωση
[Αρχείο PDF: 564k]
webinar
13.
Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών
[Αρχείο PDF: 177k]
webinar
14.
Sustainable Finance
[Αρχείο PDF: 162k]
Νέο webinar
15.
Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών: Βασιλεία IV, CADV/CRR2
[Αρχείο PDF: 160k]
webinar
16.
Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k]
Νέο webinar
17.
e-learning με θέμα: "Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς"
[Αρχείο PDF: 195k]
webinar
 
Σύμβολα