Τα προγράμματα αυτά οδηγούν, όχι μόνο στην παροχή γνώσεων και εκπαίδευσης, αλλά και στην έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων αυτών, μετά από διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με το European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) και, ανάλογα με το αντικείμενο, με διεθνείς και εγχώριους φορείς αναγνωρισμένου κύρους.
 
1.
CFA® Review Course Level I
[Αρχείο PDF: 844k] 27 Φεβρουαρίου 2021 - 24 Απριλίου 2021
2.
CFA® Review Course Level I
[Αρχείο PDF: 850k] 5 Δεκεμβρίου 2020 - 24 Απριλίου 2021
3.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
[Αρχείο PDF: 152k] 28 - 31 Οκτωβρίου 2019
4.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)
[Αρχείο PDF: 154k] 23 - 26 Οκτωβρίου 2019
5.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 175k] 22 - 25 Οκτωβρίου 2019
6.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 174k] 21 - 21 Οκτωβρίου 2019
7.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 186k] 17 - 19 Οκτωβρίου 2019
8.
CFA LEVEL III
[Αρχείο PDF: 251k] 23 Φεβρουαρίου 2019 - 1 Ιουνίου 2019
9.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 231k] 10 Νοεμβρίου 2018 - 1 Ιουνίου 2019
10.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 238k] 10 Νοεμβρίου 2018 - 1 Ιουνίου 2019
11.
CFA Review Course 9th Series of CFA Level II - Review Course
[Αρχείο PDF: 495k] 9 Δεκεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
12.
CFA Review Course 11th Series of CFA Level I - Review Course
[Αρχείο PDF: 249k] 11 Νοεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
13.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
14.
European Foundation Certificate in Banking - TripleE EFCB -
[Αρχείο PDF: 257k] 4 Οκτωβρίου 2016 - 10 Δεκεμβρίου 2016
Νέο
15.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 299k] 16 Οκτωβρίου 2015 - 1 Δεκεμβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
16.
1 Σεπτεμβρίου 2013 - 1 Οκτωβρίου 2014
17.
CertIFR - Εισαγωγή στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 15 - 29 Απριλίου 2013
Νέο
18.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 222k] 27 Μαρτίου 2013 - 30 Μαΐου 2013
19.
CertIFR - Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 27 Μαρτίου 2013 - 5 Απριλίου 2013
Νέο
20.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 221k] 2 Μαΐου 2012 - 21 Ιουνίου 2012
Επικαιροποιημένο
 
 
1 - 2
Επιστροφή
Σύμβολα