Τα προγράμματα αυτά οδηγούν, όχι μόνο στην παροχή γνώσεων και εκπαίδευσης, αλλά και στην έγκυρη πιστοποίηση των γνώσεων αυτών, μετά από διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με το European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) και, ανάλογα με το αντικείμενο, με διεθνείς και εγχώριους φορείς αναγνωρισμένου κύρους.
 
1.
CFA Review Course 9th Series of CFA Level II - Review Course
[Αρχείο PDF: 495k] 9 Δεκεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
2.
CFA Review Course 11th Series of CFA Level I - Review Course
[Αρχείο PDF: 249k] 11 Νοεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
3.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
4.
European Foundation Certificate in Banking - TripleE EFCB -
[Αρχείο PDF: 257k] 4 Οκτωβρίου 2016 - 10 Δεκεμβρίου 2016
Νέο
5.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 299k] 16 Οκτωβρίου 2015 - 1 Δεκεμβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
6.
1 Σεπτεμβρίου 2013 - 1 Οκτωβρίου 2014
7.
CertIFR - Εισαγωγή στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 15 - 29 Απριλίου 2013
Νέο
8.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 222k] 27 Μαρτίου 2013 - 30 Μαΐου 2013
9.
CertIFR - Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
[Αρχείο PDF: 197k] 27 Μαρτίου 2013 - 5 Απριλίου 2013
Νέο
10.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 221k] 2 Μαΐου 2012 - 21 Ιουνίου 2012
Επικαιροποιημένο
11.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 221k] 2 Μαΐου 2011 - 16 Ιουνίου 2011
Επικαιροποιημένο
12.
HBA - ALBA MBA in Banking
8 Ιανουαρίου 2011 - 20 Δεκεμβρίου 2012
13.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 196k] 19 Απριλίου 2010 - 7 Ιουνίου 2010
14.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 197k] 19 Οκτωβρίου 2009 - 3 Δεκεμβρίου 2009
15.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 250k] 12 Μαρτίου 2009 - 14 Απριλίου 2009
Επικαιροποιημένο
16.
3 Νοεμβρίου 2008
Επικαιροποιημένο
17.
European Foundation Certificate in Banking
[Αρχείο PDF: 192k] 1 Οκτωβρίου 2008 - 15 Δεκεμβρίου 2008
18.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 192k] 13 Μαρτίου 2008 - 17 Απριλίου 2008
19.
7 Νοεμβρίου 2007
20.
European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
[Αρχείο PDF: 196k] 24 Σεπτεμβρίου 2007 - 15 Νοεμβρίου 2007
 
Επιστροφή
Σύμβολα