- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 -
 
1.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161k] 17 Σεπτεμβρίου 2018 - 16 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
 
- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 -
 
1.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 161k] 8 Οκτωβρίου 2018 - 2 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
2.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 173k] 15 Οκτωβρίου 2018 - 9 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
 
Σύμβολα