- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 -
 
1.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 176k] 16 Σεπτεμβρίου 2019 - 15 Νοεμβρίου 2019
 
- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 -
 
1.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 190k] 7 Οκτωβρίου 2019 - 1 Νοεμβρίου 2019
2.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 182k] 18 Οκτωβρίου 2019 - 8 Νοεμβρίου 2019
 
Σύμβολα