- ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 -
 
1.
Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα
[Αρχείο PDF: 157k] 28 Ιουνίου 2018 - 14 Ιουλίου 2018
Νέο
2.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 26 - 28 Ιουνίου 2018
Νέο
3.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας (Θεσσαλονίκη)
[Αρχείο PDF: 135k] 22 - 22 Ιουνίου 2018
4.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων στις Υπηρεσίες και τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό κλάδο
[Αρχείο PDF: 244k] 19 - 21 Ιουνίου 2018
5.
Έλεγχος πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 142k] 12 - 13 Ιουνίου 2018
 
- ΜΑΙΟΣ 2018 -
 
1.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134k] 22 - 22 Μαΐου 2018
2.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων
[Αρχείο PDF: 245k] 19 - 24 Μαΐου 2018
Νέο
3.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 143k] 8 - 10 Μαΐου 2018
4.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188k] 7 - 10 Μαΐου 2018
5.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες Β1
[Αρχείο PDF: 137k] 3 - 8 Μαΐου 2018
Επικαιροποιημένο
 
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 -
 
1.
HBI-Altium Training-IFRS 15
[Αρχείο PDF: 205k] 25 - 25 Απριλίου 2018
2.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα Α2
[Αρχείο PDF: 157k] 24 - 25 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
3.
HBI-Altium Training-IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217k] 23 - 23 Απριλίου 2018
4.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 161k] 20 - 23 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
5.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134k] 19 - 19 Απριλίου 2018
6.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών Β
[Αρχείο PDF: 139k] 17 - 19 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
7.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 142k] 17 - 19 Απριλίου 2018
Νέο
8.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188k] 14 - 17 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
9.
e- Learning με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222k] 2 Απριλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
Νέο
 
- ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 -
 
1.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147k] 29 - 30 Μαρτίου 2018
2.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 189k] 28 Μαρτίου 2018 - 3 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
3.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 158k] 26 - 27 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
4.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
[Αρχείο PDF: 137k] 19 - 22 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
5.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169k] 12 Μαρτίου 2018 - 13 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
6.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 161k] 12 - 15 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
7.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134k] 8 - 8 Μαρτίου 2018
 
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 -
 
1.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 140k] 28 Φεβρουαρίου 2018 - 1 Μαρτίου 2018
2.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης 16 CPE CREDITS
[Αρχείο PDF: 143k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2018
3.
CFA LEVEL III
[Αρχείο PDF: 251k] 24 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Ιουνίου 2018
4.
ΔΠΧΑ/IFRS 15
[Αρχείο PDF: 206k] 23 - 23 Φεβρουαρίου 2018
5.
Τραπεζικό απόρρητο: Θεσμικό πλαίσιο – τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 162k] 12 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Μαρτίου 2018
Εξ αποστάσεως
6.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162k] 5 Φεβρουαρίου 2018 - 27 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
 
- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 -
 
1.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217k] 25 - 25 Ιανουαρίου 2018
Νέο
 
Σύμβολα