- ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 -
 
1.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 149k] 28 - 28 Ιουνίου 2019
2.
Ο Νόμος 4605/2019 «για την προστασία πρώτης κατοικίας»
[Αρχείο PDF: 151k] 24 - 24 Ιουνίου 2019
Νέο
 
- ΜΑΙΟΣ 2019 -
 
1.
Η Επιταγή Συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία
[Αρχείο PDF: 171k] 29 - 30 Μαΐου 2019
2.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 149k] 16 - 16 Μαΐου 2019
 
- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 -
 
1.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)
[Αρχείο PDF: 154k] 22 - 24 Απριλίου 2019
2.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 175k] 18 - 20 Απριλίου 2019
3.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα Α2
[Αρχείο PDF: 174k] 15 - 16 Απριλίου 2019
4.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
[Αρχείο PDF: 152k] 12 - 13 Απριλίου 2019
5.
Ο Νόμος 4557 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
[Αρχείο PDF: 205k] 9 - 11 Απριλίου 2019
6.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 186k] 9 - 12 Απριλίου 2019
 
- ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 -
 
1.
Η Επιταγή Συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία
[Αρχείο PDF: 171k] 20 - 21 Μαρτίου 2019
2.
Ο Νόμος 4557/2018 «για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»
[Αρχείο PDF: 205k] 19 - 21 Μαρτίου 2019
Νέο
3.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 184k] 18 Μαρτίου 2019 - 12 Απριλίου 2019
4.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 148k] 14 - 14 Μαρτίου 2019
 
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 -
 
1.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθέσιμων (TREASURY AUDIT)
[Αρχείο PDF: 147k] 25 - 26 Φεβρουαρίου 2019
2.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162k] 25 Φεβρουαρίου 2019 - 22 Μαρτίου 2019
Εξ αποστάσεως
3.
CFA LEVEL III
[Αρχείο PDF: 251k] 23 Φεβρουαρίου 2019 - 1 Ιουνίου 2019
Πιστοποίηση
4.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138k] 19 - 21 Φεβρουαρίου 2019
Επικαιροποιημένο
5.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162k] 4 Φεβρουαρίου 2019 - 26 Απριλίου 2019
Εξ αποστάσεως
 
Σύμβολα