- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 -
 
1.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162k] 5 Φεβρουαρίου 2018 - 27 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
2.
Τραπεζικό απόρρητο: Θεσμικό πλαίσιο – τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 162k] 12 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Μαρτίου 2018
Εξ αποστάσεως
3.
ΔΠΧΑ/IFRS 15
[Αρχείο PDF: 206k] 23 - 23 Φεβρουαρίου 2018
4.
CFA LEVEL III
[Αρχείο PDF: 251k] 24 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Ιουνίου 2018
5.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης 16 CPE CREDITS
[Αρχείο PDF: 143k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2018
6.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 140k] 28 Φεβρουαρίου 2018 - 1 Μαρτίου 2018
 
Σύμβολα