ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο III - Διοίκηση επιχειρήσεων επενδύσεων
 
51.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 8 - 10 Απριλίου 2013
52.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 246 k] 24 Νοεμβρίου 2012 - 18 Μαΐου 2013
53.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 7 - 9 Νοεμβρίου 2012
54.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 19 - 20 Οκτωβρίου 2012
55.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 153 k] 11 - 13 Οκτωβρίου 2012
Νέο
56.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 166 k] 16 - 18 Μαΐου 2012
57.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 14 - 15 Μαΐου 2012
58.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 3 - 4 Μαΐου 2012
59.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 3 Μαΐου 2012
60.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 620 k] 26 Νοεμβρίου 2011 - 19 Μαΐου 2012
Επικαιροποιημένο
61.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 638 k] 26 Νοεμβρίου 2011 - 19 Μαΐου 2012
Επικαιροποιημένο
62.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2011
63.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 31 Οκτωβρίου 2011 - 3 Νοεμβρίου 2011
64.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2011
65.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2011
66.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 3 Μαΐου 2011
67.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 29 - 30 Απριλίου 2011
68.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 166 k] 15 - 16 Απριλίου 2011
69.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 8 - 9 Απριλίου 2011
70.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 289 k] 29 Ιανουαρίου 2011 - 21 Μαΐου 2011
Επικαιροποιημένο
71.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 15 - 18 Νοεμβρίου 2010
72.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 26 - 27 Οκτωβρίου 2010
73.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 25 - 27 Οκτωβρίου 2010
74.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 11 - 14 Οκτωβρίου 2010
75.
Διαχείριση κινδύνων επενδυτικών χαρτοφυλακίων
[Αρχείο PDF: 163 k] 8 - 9 Οκτωβρίου 2010
Νέο
76.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 28 - 30 Απριλίου 2010
77.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 28 - 29 Απριλίου 2010
78.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 19 - 22 Απριλίου 2010
79.
CFA - Level II (Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις)
[Αρχείο PDF: 237 k] 30 Ιανουαρίου 2010 - 22 Μαΐου 2010
Επικαιροποιημένο
80.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 2 - 4 Νοεμβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
81.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 5 Νοεμβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
82.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 29 - 31 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
83.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 23 - 27 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
84.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 16 - 17 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
85.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 12 - 15 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
86.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 6 - 7 Μαΐου 2009
87.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 158 k] 6 - 8 Μαΐου 2009
88.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 27 - 28 Απριλίου 2009
89.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 10 - 11 Απριλίου 2009
90.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 166 k] 10 - 13 Απριλίου 2009
91.
Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA - Level II
[Αρχείο PDF: 189 k] 7 Φεβρουαρίου 2009 - 23 Μαΐου 2009
92.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 159 k] 29 - 31 Οκτωβρίου 2008
93.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 29 - 30 Οκτωβρίου 2008
94.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 24 - 25 Οκτωβρίου 2008
95.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 159 k] 24 - 25 Οκτωβρίου 2008
96.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 17 - 18 Οκτωβρίου 2008
97.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 10 - 11 Οκτωβρίου 2008
98.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 185 k] 9 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
99.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 187 k] 6 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
100.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 12 - 14 Μαΐου 2008
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3
Επιστροφή
Σύμβολα