ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο III - Διοίκηση επιχειρήσεων επενδύσεων
 
1.
Έλεγχος πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 142 k] 12 - 13 Ιουνίου 2018
2.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες Β1
[Αρχείο PDF: 137 k] 3 - 8 Μαΐου 2018
Επικαιροποιημένο
3.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών Β
[Αρχείο PDF: 139 k] 17 - 19 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
4.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 142 k] 17 - 19 Απριλίου 2018
Νέο
5.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
[Αρχείο PDF: 137 k] 19 - 22 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
6.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 140 k] 28 Φεβρουαρίου 2018 - 1 Μαρτίου 2018
7.
CFA LEVEL III
[Αρχείο PDF: 251 k] 24 Φεβρουαρίου 2018 - 9 Ιουνίου 2018
8.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 12862014, επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 139 k] 14 - 15 Δεκεμβρίου 2017
9.
CFA Review Course 9th Series of CFA Level II - Review Course
[Αρχείο PDF: 495 k] 9 Δεκεμβρίου 2017 - 9 Ιουνίου 2018
Πιστοποίηση
10.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)
[Αρχείο PDF: 138 k] 21 - 23 Οκτωβρίου 2017
11.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)
[Αρχείο PDF: 133 k] 16 - 19 Οκτωβρίου 2017
12.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (Β1)
[Αρχείο PDF: 133 k] 2 - 5 Μαΐου 2017
13.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 133 k] 27 - 29 Απριλίου 2017
14.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 138 k] 24 - 26 Απριλίου 2017
15.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 133 k] 24 - 27 Οκτωβρίου 2016
16.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 138 k] 21 - 22 Οκτωβρίου 2016
17.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 133 k] 25 - 27 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
18.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 139 k] 18 - 19 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
19.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 137 k] 30 - 31 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
20.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 136 k] 26 - 27 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
21.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 202 k] 24 Οκτωβρίου 2015 - 21 Μαΐου 2016
22.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 141 k] 6 - 7 Μαΐου 2015
23.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 136 k] 4 - 5 Μαΐου 2015
24.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 141 k] 24 - 25 Απριλίου 2015
25.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 132 k] 18 - 22 Απριλίου 2015
26.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 136 k] 16 - 17 Απριλίου 2015
27.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 142 k] 3 - 5 Νοεμβρίου 2014
28.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 136 k] 3 - 6 Νοεμβρίου 2014
29.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 132 k] 21 - 24 Οκτωβρίου 2014
30.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 142 k] 20 - 22 Οκτωβρίου 2014
31.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 137 k] 16 - 18 Οκτωβρίου 2014
32.
Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (CRD IV / CRR) στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
[Αρχείο PDF: 138 k] 23 - 24 Ιουλίου 2014
33.
Η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου (CRD IV / CRR) στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
[Αρχείο PDF: 162 k] 6 - 8 Μαΐου 2014
Νέο
34.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 29 - 30 Απριλίου 2014
35.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 153 k] 23 - 26 Απριλίου 2014
36.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 161 k] 14 - 15 Απριλίου 2014
37.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 237 k] 23 Νοεμβρίου 2013 - 24 Μαΐου 2014
38.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 2 - 4 Νοεμβρίου 2013
39.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 29 Οκτωβρίου 2013 - 1 Νοεμβρίου 2013
40.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 19 - 21 Οκτωβρίου 2013
41.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 18 - 19 Οκτωβρίου 2013
42.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 163 k] 17 - 19 Οκτωβρίου 2013
43.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 153 k] 15 - 18 Οκτωβρίου 2013
44.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 12 Οκτωβρίου 2013
45.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 16 - 17 Μαΐου 2013
46.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 166 k] 13 - 15 Μαΐου 2013
47.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 25 - 27 Απριλίου 2013
48.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 24 - 26 Απριλίου 2013
49.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών
[Αρχείο PDF: 153 k] 15 - 18 Απριλίου 2013
Επικαιροποιημένο
50.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 12 - 13 Απριλίου 2013
 
 
1 - 2 - 3
Επιστροφή
Σύμβολα