ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
 
1.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 175 k] 18 - 20 Απριλίου 2019
2.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα Α2
[Αρχείο PDF: 174 k] 15 - 16 Απριλίου 2019
3.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 186 k] 9 - 12 Απριλίου 2019
4.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 158 k] 20 - 20 Οκτωβρίου 2018
5.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 161 k] 5 - 8 Οκτωβρίου 2018
6.
Το Νομοθετικο Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 - 4 Οκτωβρίου 2018
7.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188 k] 7 - 10 Μαΐου 2018
8.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα Α2
[Αρχείο PDF: 157 k] 24 - 25 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
9.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 161 k] 20 - 23 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
10.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188 k] 14 - 17 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
11.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 189 k] 28 Μαρτίου 2018 - 3 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
12.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 158 k] 26 - 27 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
13.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 161 k] 12 - 15 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
14.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 157 k] 14 - 14 Οκτωβρίου 2017
15.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
[Αρχείο PDF: 151 k] 10 - 13 Οκτωβρίου 2017
16.
MiFID II/MiFIR: Το νέο περιβάλλον διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των αγορών
[Αρχείο PDF: 180 k] 10 - 12 Οκτωβρίου 2017
Νέο
17.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 5 - 7 Οκτωβρίου 2017
18.
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING Πιστοποιητικό (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
19.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Πιστοποίηση
20.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166 k] 1 - 2 Ιουνίου 2017
21.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένο
22.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Νέο
23.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166 k] 20 - 20 Μαΐου 2017
Νέο
24.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 2 Μαΐου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένο
25.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 20 - 21 Απριλίου 2017
26.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 6 - 8 Απριλίου 2017
27.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 6 - 8 Απριλίου 2017
28.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 3 - 4 Απριλίου 2017
29.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 22 - 23 Μαρτίου 2017
30.
e-learning με θέμα: "Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς"
[Αρχείο PDF: 195 k] 1 - 31 Δεκεμβρίου 2016
webinar
31.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 17 - 20 Οκτωβρίου 2016
32.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 15 Οκτωβρίου 2016
33.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 194 k] 11 - 14 Οκτωβρίου 2016
34.
Σεμινάριο επιμόρφωσης για το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 208 k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2016
Νέο
35.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 195 k] 9 - 11 Ιουνίου 2016
36.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 26 - 27 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
37.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 196 k] 25 - 26 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
38.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 19 - 22 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
39.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 15 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
40.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 195 k] 11 - 14 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
41.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 151 k] 11 - 14 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
42.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 24 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
43.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 154 k] 19 - 22 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
44.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 194 k] 15 - 17 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
45.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 166 k] 26 Σεπτεμβρίου 2015
46.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165 k] 4 Ιουλίου 2015
47.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165 k] 13 Ιουνίου 2015
Νέο
48.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 198 k] 4 - 7 Μαΐου 2015
49.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 161 k] 29 - 30 Απριλίου 2015
50.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 27 - 28 Απριλίου 2015
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Επιστροφή
Σύμβολα