ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
 
1.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188 k] 7 - 10 Μαΐου 2018
2.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα Α2
[Αρχείο PDF: 157 k] 24 - 25 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
3.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες Α1
[Αρχείο PDF: 161 k] 20 - 23 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
4.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 188 k] 14 - 17 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
5.
Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 189 k] 28 Μαρτίου 2018 - 3 Απριλίου 2018
Επικαιροποιημένο
6.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 158 k] 26 - 27 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
7.
Λήψη & διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 161 k] 12 - 15 Μαρτίου 2018
Επικαιροποιημένο
8.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)
[Αρχείο PDF: 157 k] 14 - 14 Οκτωβρίου 2017
9.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
[Αρχείο PDF: 151 k] 10 - 13 Οκτωβρίου 2017
10.
MiFID II/MiFIR: Το νέο περιβάλλον διενέργειας συναλλαγών και λειτουργίας των αγορών
[Αρχείο PDF: 180 k] 10 - 12 Οκτωβρίου 2017
Νέο
11.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 5 - 7 Οκτωβρίου 2017
12.
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING Πιστοποιητικό (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
13.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 Οκτωβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Πιστοποίηση
14.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166 k] 1 - 2 Ιουνίου 2017
15.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένο
16.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 1 Ιουνίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Νέο
17.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166 k] 20 - 20 Μαΐου 2017
Νέο
18.
Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING (α1 - δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 2 Μαΐου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
Επικαιροποιημένο
19.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 20 - 21 Απριλίου 2017
20.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 187 k] 6 - 8 Απριλίου 2017
21.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 6 - 8 Απριλίου 2017
22.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 3 - 4 Απριλίου 2017
23.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 22 - 23 Μαρτίου 2017
24.
e-learning με θέμα: "Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς"
[Αρχείο PDF: 195 k] 1 - 31 Δεκεμβρίου 2016
webinar
25.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 17 - 20 Οκτωβρίου 2016
26.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 15 Οκτωβρίου 2016
27.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 194 k] 11 - 14 Οκτωβρίου 2016
28.
Σεμινάριο επιμόρφωσης για το Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 208 k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2016
Νέο
29.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 195 k] 9 - 11 Ιουνίου 2016
30.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 26 - 27 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
31.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 196 k] 25 - 26 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
32.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 19 - 22 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
33.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 15 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
34.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 195 k] 11 - 14 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
35.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 151 k] 11 - 14 Απριλίου 2016
Επικαιροποιημένο
36.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 157 k] 24 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
37.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 154 k] 19 - 22 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
38.
Το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 194 k] 15 - 17 Οκτωβρίου 2015
Επικαιροποιημένο
39.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 166 k] 26 Σεπτεμβρίου 2015
40.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID II και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165 k] 4 Ιουλίου 2015
41.
Ουσιώδεις αλλαγές μετά την έκδοση της οδηγίας MiFID και του κανονισμού MiFIR
[Αρχείο PDF: 165 k] 13 Ιουνίου 2015
Νέο
42.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 198 k] 4 - 7 Μαΐου 2015
43.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 161 k] 29 - 30 Απριλίου 2015
44.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 27 - 28 Απριλίου 2015
45.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 199 k] 16 - 18 Απριλίου 2015
46.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 198 k] 7 - 8 Απριλίου 2015
47.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 161 k] 6 - 7 Απριλίου 2015
48.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 2 - 4 Απριλίου 2015
49.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 198 k] 27 - 28 Μαρτίου 2015
50.
Σεμινάριο Πιστοποίησης λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)
[Αρχείο PDF: 151 k] 2 - 5 Μαρτίου 2015
 
 
1 - 2 - 3 - 4
Επιστροφή
Σύμβολα