ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
51.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2015
52.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 144 k] 12 - 13 Φεβρουαρίου 2015
53.
Webinar με θέμα: "Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν. 4224/2013"
[Αρχείο PDF: 154 k] 3 Φεβρουαρίου 2015
Νέο
54.
Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας του Ν.4224/2013
[Αρχείο PDF: 135 k] 29 Ιανουαρίου 2015
Νέο
55.
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
[Αρχείο PDF: 129 k] 21 - 22 Ιανουαρίου 2015
Νέο
56.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 148 k] 17 - 19 Ιουνίου 2014
Νέο
57.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 13 - 15 Μαΐου 2014
58.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 8 - 9 Απριλίου 2014
59.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 27 - 29 Μαρτίου 2014
60.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 15 Μαρτίου 2014
61.
Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών)
[Αρχείο PDF: 161 k] 10 - 13 Μαρτίου 2014
62.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 167 k] 25 - 27 Ιανουαρίου 2014
63.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 167 k] 9 - 11 Δεκεμβρίου 2013
64.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 30 Νοεμβρίου 2013
65.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 21 - 23 Νοεμβρίου 2013
66.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων (risk-based audit)
[Αρχείο PDF: 166 k] 18 - 20 Νοεμβρίου 2013
67.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 245 k] 12 - 13 Νοεμβρίου 2013
68.
Βασικές γνώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 177 k] 5 - 21 Νοεμβρίου 2013
69.
Μέτρα πρόληψης και διασφάλισης του λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 164 k] 4 - 6 Νοεμβρίου 2013
70.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 166 k] 14 - 16 Οκτωβρίου 2013
71.
Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών)
[Αρχείο PDF: 161 k] 7 - 10 Οκτωβρίου 2013
72.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (audit report writing)
[Αρχείο PDF: 163 k] 16 - 18 Σεπτεμβρίου 2013
73.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 167 k] 8 - 10 Ιουλίου 2013
74.
Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών)
[Αρχείο PDF: 161 k] 3 - 9 Ιουλίου 2013
75.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 26 - 27 Ιουνίου 2013
76.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων (Risk-Based Audit)
[Αρχείο PDF: 166 k] 17 - 19 Ιουνίου 2013
77.
Διαχείριση καθυστερήσεων (εμπλοκών)
[Αρχείο PDF: 161 k] 5 - 11 Ιουνίου 2013
78.
Σχεδιασμός ασφάλειας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 25 Μαΐου 2013
79.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 156 k] 18 Μαΐου 2013
80.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 167 k] 13 - 15 Μαΐου 2013
81.
Μέτρα πρόληψης και διασφάλισης του λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 163 k] 22 - 24 Απριλίου 2013
82.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 18 - 20 Απριλίου 2013
83.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 15 - 18 Απριλίου 2013
84.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 30 Μαρτίου 2013
85.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 222 k] 27 Μαρτίου 2013 - 30 Μαΐου 2013
Πιστοποίηση
86.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 163 k] 26 - 28 Μαρτίου 2013
87.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων
[Αρχείο PDF: 164 k] 11 - 13 Μαρτίου 2013
88.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 9 Μαρτίου 2013
89.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 168 k] 19 - 21 Φεβρουαρίου 2013
90.
Μέτρα πρόληψης και διασφάλισης του λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες του τραπεζικού καταστήματος
[Αρχείο PDF: 164 k] 18 - 20 Φεβρουαρίου 2013
91.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 171 k] 15 - 17 Δεκεμβρίου 2012
92.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 13 - 19 Δεκεμβρίου 2012
93.
Σχεδιασμός ασφαλείας των data centers
[Αρχείο PDF: 155 k] 1 Δεκεμβρίου 2012
94.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 163 k] 21 - 23 Νοεμβρίου 2012
95.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 5 - 6 Νοεμβρίου 2012
96.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 175 k] 2 - 3 Νοεμβρίου 2012
97.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
[Αρχείο PDF: 162 k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2012
98.
Βασικές γνώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
[Αρχείο PDF: 174 k] 23 Οκτωβρίου 2012 - 8 Νοεμβρίου 2012
Επικαιροποιημένο
99.
Διαχείριση καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 22 - 25 Οκτωβρίου 2012
100.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 22 - 25 Οκτωβρίου 2012
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Επιστροφή
Σύμβολα