ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
1.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθέσιμων (TREASURY AUDIT)
[Αρχείο PDF: 147 k] 25 - 26 Φεβρουαρίου 2019
2.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR /MAD II)
[Αρχείο PDF: 141 k] 11 - 13 Δεκεμβρίου 2018
3.
Έλεγχος μονάδας διαχείρισης διαθέσιμων (TREASURY AUDIT)
[Αρχείο PDF: 147 k] 27 - 30 Νοεμβρίου 2018
Νέο
4.
Θεσμικό πλαίσιο κατάχρησης αγοράς MAR-MADII _2018 2
[Αρχείο PDF: 141 k] 27 - 29 Νοεμβρίου 2018
Επικαιροποιημένο
5.
Θεσμικό πλαίσιο κατάχρησης αγοράς MAR-MADII _2018 1
[Αρχείο PDF: 140 k] 20 - 22 Νοεμβρίου 2018
Επικαιροποιημένο
6.
Διαχείριση Αλλαγών, Επικοινωνία και Παρακίνηση
[Αρχείο PDF: 163 k] 15 - 22 Οκτωβρίου 2018
7.
Επιχειρηματικό Σχέδιο & Οικονομικά Μοντέλα
[Αρχείο PDF: 157 k] 28 Ιουνίου 2018 - 14 Ιουλίου 2018
Νέο
8.
Ανάκαμψη και εξυγίανση Τραπεζών
[Αρχείο PDF: 143 k] 8 - 10 Μαΐου 2018
9.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 29 - 30 Μαρτίου 2018
10.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης 16 CPE CREDITS
[Αρχείο PDF: 143 k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2018
11.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 139 k] 30 Νοεμβρίου 2017 - 1 Δεκεμβρίου 2017
Νέο
12.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (AUDIT REPORT WRITING)
[Αρχείο PDF: 141 k] 12 - 13 Οκτωβρίου 2017
13.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146 k] 19 - 22 Σεπτεμβρίου 2017
14.
Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην Τραπεζική Εποπτεία και Διοικητική Τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 2 - 5 Μαΐου 2017
15.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146 k] 19 - 25 Απριλίου 2017
Νέο
16.
Ο σχεδιασμός και η Διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 30 - 31 Μαρτίου 2017
17.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 154 k] 28 - 30 Μαρτίου 2017
18.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων
[Αρχείο PDF: 138 k] 21 - 22 Μαρτίου 2017
19.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 142 k] 16 - 17 Μαρτίου 2017
20.
Εταιρική Διακυβέρνηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων οι Υποχρεώσεις που Αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 229 k] 23 - 24 Φεβρουαρίου 2017
Επικαιροποιημένο
21.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 272 k] 21 - 23 Φεβρουαρίου 2017
Νέο
22.
Ειδικά Θέματα Τραπεζικού Δικαίου
[Αρχείο PDF: 242 k] 21 - 22 Φεβρουαρίου 2017
23.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145 k] 13 - 14 Δεκεμβρίου 2016
24.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 7 - 9 Δεκεμβρίου 2016
Επικαιροποιημένο
25.
Η λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αρχές αποτελεσματικής καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος
[Αρχείο PDF: 221 k] 1 - 12 Δεκεμβρίου 2016
26.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145 k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2016
Νέο
27.
Η διαχείριση του κινδύνου της απάτης της διαφθοράς
[Αρχείο PDF: 144 k] 31 Οκτωβρίου 2016 - 1 Νοεμβρίου 2016
28.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 203 k] 22 Οκτωβρίου 2016 - 20 Μαΐου 2017
29.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (audit report writing)
[Αρχείο PDF: 141 k] 12 - 13 Οκτωβρίου 2016
30.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (audit report writing)
[Αρχείο PDF: 141 k] 25 - 26 Μαΐου 2016
31.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141 k] 5 - 7 Απριλίου 2016
32.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 146 k] 21 - 22 Μαρτίου 2016
33.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141 k] 15 - 17 Μαρτίου 2016
Νέο
34.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143 k] 8 - 12 Μαρτίου 2016
35.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146 k] 23 Φεβρουαρίου 2016 - 3 Μαρτίου 2016
36.
Ευέλικτη τράπεζα (agile bank)
[Αρχείο PDF: 173 k] 8 - 11 Φεβρουαρίου 2016
37.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 144 k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2016
38.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143 k] 28 Ιανουαρίου 2016 - 2 Φεβρουαρίου 2016
Νέο
39.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146 k] 20 - 29 Ιανουαρίου 2016
Νέο
40.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 145 k] 17 - 18 Δεκεμβρίου 2015
41.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 136 k] 16 Δεκεμβρίου 2015
42.
Ευέλικτη τράπεζα (agile bank)
[Αρχείο PDF: 173 k] 14 - 17 Δεκεμβρίου 2015
43.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 135 k] 23 Νοεμβρίου 2015
Νέο
44.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2015
45.
Ευέλικτη τράπεζα
[Αρχείο PDF: 173 k] 9 - 12 Νοεμβρίου 2015
Νέο
46.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 9 - 14 Νοεμβρίου 2015
47.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 299 k] 16 Οκτωβρίου 2015 - 1 Δεκεμβρίου 2015
ΠιστοποίησηΕπικαιροποιημένο
48.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 140 k] 24 - 25 Σεπτεμβρίου 2015
49.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 139 k] 14 - 15 Ιουλίου 2015
Νέο
50.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 154 k] 24 - 25 Ιουνίου 2015
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Επιστροφή
Σύμβολα