ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙΙ - Διοίκηση εμπορικών τραπεζών
 
1.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης 16 CPE CREDITS
[Αρχείο PDF: 143 k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2018
2.
O Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
[Αρχείο PDF: 139 k] 30 Νοεμβρίου 2017 - 1 Δεκεμβρίου 2017
Νέο
3.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (AUDIT REPORT WRITING)
[Αρχείο PDF: 141 k] 12 - 13 Οκτωβρίου 2017
4.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146 k] 19 - 22 Σεπτεμβρίου 2017
5.
Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην Τραπεζική Εποπτεία και Διοικητική Τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 2 - 5 Μαΐου 2017
6.
Οι Διαπραγματεύσεις (Bargaining Theory) και ο σχεδιασμός τους, με βάση τη Θεωρία των Παιγνίων (Game Theory)
[Αρχείο PDF: 146 k] 19 - 25 Απριλίου 2017
Νέο
7.
Ο σχεδιασμός και η Διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 30 - 31 Μαρτίου 2017
8.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 154 k] 28 - 30 Μαρτίου 2017
9.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων
[Αρχείο PDF: 138 k] 21 - 22 Μαρτίου 2017
10.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 142 k] 16 - 17 Μαρτίου 2017
11.
Εταιρική Διακυβέρνηση Πιστωτικών Ιδρυμάτων οι Υποχρεώσεις που Αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 229 k] 23 - 24 Φεβρουαρίου 2017
Επικαιροποιημένο
12.
EMIR & CSDR: Ένα νέο περιβάλλον μεταδιαπραγματευτικής δραστηριότητας
[Αρχείο PDF: 272 k] 21 - 23 Φεβρουαρίου 2017
Νέο
13.
Ειδικά Θέματα Τραπεζικού Δικαίου
[Αρχείο PDF: 242 k] 21 - 22 Φεβρουαρίου 2017
14.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145 k] 13 - 14 Δεκεμβρίου 2016
15.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 7 - 9 Δεκεμβρίου 2016
Επικαιροποιημένο
16.
Η λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αρχές αποτελεσματικής καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος
[Αρχείο PDF: 221 k] 1 - 12 Δεκεμβρίου 2016
17.
Ειδικά θέματα τραπεζικού δικαίου
[Αρχείο PDF: 145 k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2016
Νέο
18.
Η διαχείριση του κινδύνου της απάτης της διαφθοράς
[Αρχείο PDF: 144 k] 31 Οκτωβρίου 2016 - 1 Νοεμβρίου 2016
19.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 203 k] 22 Οκτωβρίου 2016 - 20 Μαΐου 2017
20.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (audit report writing)
[Αρχείο PDF: 141 k] 12 - 13 Οκτωβρίου 2016
21.
Η έκθεση του εσωτερικού ελέγχου (audit report writing)
[Αρχείο PDF: 141 k] 25 - 26 Μαΐου 2016
22.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141 k] 5 - 7 Απριλίου 2016
23.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 146 k] 21 - 22 Μαρτίου 2016
24.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάχρηση της αγοράς (MAR / MAD II)
[Αρχείο PDF: 141 k] 15 - 17 Μαρτίου 2016
Νέο
25.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143 k] 8 - 12 Μαρτίου 2016
26.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146 k] 23 Φεβρουαρίου 2016 - 3 Μαρτίου 2016
27.
Ευέλικτη τράπεζα (agile bank)
[Αρχείο PDF: 173 k] 8 - 11 Φεβρουαρίου 2016
28.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 144 k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2016
29.
Διαχείριση συγκρούσεων
[Αρχείο PDF: 143 k] 28 Ιανουαρίου 2016 - 2 Φεβρουαρίου 2016
Νέο
30.
Αποτελεσματική διοίκηση/διαχείριση έργων
[Αρχείο PDF: 146 k] 20 - 29 Ιανουαρίου 2016
Νέο
31.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 145 k] 17 - 18 Δεκεμβρίου 2015
32.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 136 k] 16 Δεκεμβρίου 2015
33.
Ευέλικτη τράπεζα (agile bank)
[Αρχείο PDF: 173 k] 14 - 17 Δεκεμβρίου 2015
34.
Εταιρική διακυβέρνηση πιστωτικών ιδρυμάτων, οι υποχρεώσεις που αφορούν το διοικητικό συμβούλιο
[Αρχείο PDF: 135 k] 23 Νοεμβρίου 2015
Νέο
35.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2015
36.
Ευέλικτη τράπεζα
[Αρχείο PDF: 173 k] 9 - 12 Νοεμβρίου 2015
Νέο
37.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 140 k] 9 - 14 Νοεμβρίου 2015
38.
Η κανονιστική συμμόρφωση στις τράπεζες
[Αρχείο PDF: 299 k] 16 Οκτωβρίου 2015 - 1 Δεκεμβρίου 2015
ΠιστοποίησηΕπικαιροποιημένο
39.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 140 k] 24 - 25 Σεπτεμβρίου 2015
40.
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 139 k] 14 - 15 Ιουλίου 2015
Νέο
41.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 154 k] 24 - 25 Ιουνίου 2015
42.
Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας με ειδικές αναφορές στην τραπεζική εποπτεία και διοικητική τραπεζική
[Αρχείο PDF: 139 k] 22 - 27 Ιουνίου 2015
Νέο
43.
Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου βάσει των κινδύνων (Risk-Based Audit)
[Αρχείο PDF: 142 k] 22 - 23 Ιουνίου 2015
44.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 28 - 29 Μαΐου 2015
45.
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
[Αρχείο PDF: 130 k] 12 - 13 Μαΐου 2015
46.
Το νέο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών - οι ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
[Αρχείο PDF: 135 k] 6 Μαΐου 2015
47.
Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
[Αρχείο PDF: 130 k] 23 Απριλίου 2015
Επικαιροποιημένο
48.
Η λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι αρχές αποτελεσματικής καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος
[Αρχείο PDF: 225 k] 20 - 27 Απριλίου 2015
Επικαιροποιημένο
49.
Έλεγχος, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης
[Αρχείο PDF: 144 k] 30 - 31 Μαρτίου 2015
Επικαιροποιημένο
50.
Ο σχεδιασμός και η διοίκηση μιας επιτυχημένης μονάδας εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 147 k] 26 - 27 Φεβρουαρίου 2015
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Επιστροφή
Σύμβολα