ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
151.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 3 - 5 Δεκεμβρίου 2013
152.
Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική τεχνική
[Αρχείο PDF: 175 k] 2 - 4 Δεκεμβρίου 2013
153.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 26 - 28 Νοεμβρίου 2013
154.
Ανεξάρτητες υποχρεώσεις (independent undertakings) & πιστώσεις σε ετοιμότητα (standby letters of credit)
[Αρχείο PDF: 180 k] 25 - 27 Νοεμβρίου 2013
155.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 21 - 23 Νοεμβρίου 2013
156.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 19 - 21 Νοεμβρίου 2013
157.
ISBP 745 - Διεθνής πρότυπη τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 237 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2013
Νέο
158.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 171 k] 18 - 19 Νοεμβρίου 2013
159.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 167 k] 18 - 19 Νοεμβρίου 2013
160.
Αξίες (collections) ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου, σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 231 k] 15 - 16 Νοεμβρίου 2013
161.
Η ενέγγυος πίστωση (documentary credit) ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 11 - 13 Νοεμβρίου 2013
162.
Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση
[Αρχείο PDF: 173 k] 8 - 9 Νοεμβρίου 2013
163.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 7 Νοεμβρίου 2013
164.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 190 k] 29 Οκτωβρίου 2013 - 22 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
165.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 202 k] 21 Οκτωβρίου 2013 - 13 Δεκεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
166.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 165 k] 21 - 23 Οκτωβρίου 2013
167.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 15 - 17 Οκτωβρίου 2013
168.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2013
169.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 170 k] 14 Οκτωβρίου 2013 - 8 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
170.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 10 Οκτωβρίου 2013
171.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 166 k] 9 Οκτωβρίου 2013 - 18 Δεκεμβρίου 2013
172.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 8 Οκτωβρίου 2013 - 14 Νοεμβρίου 2013
173.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 8 - 10 Οκτωβρίου 2013
174.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 172 k] 7 Οκτωβρίου 2013 - 10 Ιανουαρίου 2014
Εξ αποστάσεως
175.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 22 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
176.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2013
Νέο
177.
Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 238 k] 25 - 30 Σεπτεμβρίου 2013
178.
Εξωτερικό Εμπόριο
[Αρχείο PDF: 238 k] 24 - 28 Σεπτεμβρίου 2013
179.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2013
180.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 20 Σεπτεμβρίου 2013
Θεσσαλονίκη
181.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 163 k] 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2013
182.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 171 k] 16 - 17 Σεπτεμβρίου 2013
183.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 8 - 10 Ιουλίου 2013
184.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 27 Ιουνίου 2013
Ηράκλειο
185.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 27 - 29 Ιουνίου 2013
186.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 18 Ιουνίου 2013
187.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 17 - 19 Ιουνίου 2013
188.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 14 Ιουνίου 2013
189.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 164 k] 12 - 13 Ιουνίου 2013
Νέο
190.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 232 k] 11 - 13 Ιουνίου 2013
191.
Εξωτερικό Εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 11 - 15 Ιουνίου 2013
192.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 6 - 7 Ιουνίου 2013
193.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 6 - 8 Ιουνίου 2013
194.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 3 - 5 Ιουνίου 2013
195.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 168 k] 29 - 30 Μαΐου 2013
196.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 21 Μαΐου 2013 - 27 Ιουνίου 2013
197.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 20 - 21 Μαΐου 2013
198.
Η ενέγγυος πίστωση ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 14 - 16 Μαΐου 2013
199.
Αξίες ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου - Σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 230 k] 11 - 13 Μαΐου 2013
200.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 167 k] 8 - 10 Απριλίου 2013
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα