ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
1.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 182 k] 18 Οκτωβρίου 2019 - 8 Νοεμβρίου 2019
2.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 190 k] 7 Οκτωβρίου 2019 - 1 Νοεμβρίου 2019
3.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 176 k] 16 Σεπτεμβρίου 2019 - 15 Νοεμβρίου 2019
4.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας - Κρήτη
[Αρχείο PDF: 148 k] 12 - 12 Ιουλίου 2019
5.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 149 k] 28 - 28 Ιουνίου 2019
6.
Ο Νόμος 4605/2019 «για την προστασία πρώτης κατοικίας»
[Αρχείο PDF: 151 k] 24 - 24 Ιουνίου 2019
Νέο
7.
Η Επιταγή Συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία
[Αρχείο PDF: 171 k] 29 - 30 Μαΐου 2019
8.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 149 k] 16 - 16 Μαΐου 2019
9.
Η Επιταγή Συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία
[Αρχείο PDF: 171 k] 20 - 21 Μαρτίου 2019
10.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 184 k] 18 Μαρτίου 2019 - 12 Απριλίου 2019
11.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 148 k] 14 - 14 Μαρτίου 2019
12.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 25 Φεβρουαρίου 2019 - 22 Μαρτίου 2019
Εξ αποστάσεως
13.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 19 - 21 Φεβρουαρίου 2019
Επικαιροποιημένο
14.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 162 k] 4 Φεβρουαρίου 2019 - 26 Απριλίου 2019
Εξ αποστάσεως
15.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 13 - 13 Δεκεμβρίου 2018
16.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 13 - 15 Νοεμβρίου 2018
17.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 173 k] 15 Οκτωβρίου 2018 - 9 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
18.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 161 k] 8 Οκτωβρίου 2018 - 2 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
19.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 27 - 27 Σεπτεμβρίου 2018
20.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας (Ηράκλειο Κρήτης)
[Αρχείο PDF: 135 k] 21 - 21 Σεπτεμβρίου 2018
21.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 425 k] 20 - 20 Σεπτεμβρίου 2018
22.
Ο Νόμος 4537_2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 18 - 20 Σεπτεμβρίου 2018
23.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 17 Σεπτεμβρίου 2018 - 16 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
24.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 17 - 19 Ιουλίου 2018
Νέο
25.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 26 - 28 Ιουνίου 2018
Νέο
26.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας (Θεσσαλονίκη)
[Αρχείο PDF: 135 k] 22 - 22 Ιουνίου 2018
27.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 22 - 22 Μαΐου 2018
28.
HBI-Altium Training-IFRS 15
[Αρχείο PDF: 205 k] 25 - 25 Απριλίου 2018
29.
HBI-Altium Training-IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217 k] 23 - 23 Απριλίου 2018
30.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 19 - 19 Απριλίου 2018
31.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 12 Μαρτίου 2018 - 13 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
32.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 8 - 8 Μαρτίου 2018
33.
ΔΠΧΑ/IFRS 15
[Αρχείο PDF: 206 k] 23 - 23 Φεβρουαρίου 2018
34.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[Αρχείο PDF: 135 k] 15 - 15 Δεκεμβρίου 2017
35.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[Αρχείο PDF: 134 k] 14 - 14 Δεκεμβρίου 2017
36.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας - Πάτρα
[Αρχείο PDF: 135 k] 10 - 10 Νοεμβρίου 2017
37.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 16 Οκτωβρίου 2017 - 10 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
38.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 9 Οκτωβρίου 2017 - 3 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
39.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 28 - 28 Σεπτεμβρίου 2017
40.
5η διοργάνωση,
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 223 k] 19 - 22 Σεπτεμβρίου 2017
41.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 18 Σεπτεμβρίου 2017 - 17 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
42.
4η διοργάνωση Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 219 k] 17 - 20 Ιουλίου 2017
Επικαιροποιημένο
43.
3η διοργάνωση Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 219 k] 4 - 7 Ιουλίου 2017
Επικαιροποιημένο
44.
2η διοργάνωση - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252 k] 10 - 28 Ιουνίου 2017
Νέο
45.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 9 - 9 Ιουνίου 2017
46.
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252 k] 6 - 17 Ιουνίου 2017
Νέο
47.
Τειρεσίας - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 135 k] 19 - 19 Μαΐου 2017
48.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 25 - 25 Απριλίου 2017
49.
Τεχνικές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με Ελληνικά και Διεθνή λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 149 k] 15 - 29 Μαρτίου 2017
50.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 9 Μαρτίου 2017
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Επιστροφή
Σύμβολα