ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
1.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 173 k] 15 Οκτωβρίου 2018 - 9 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
2.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 161 k] 8 Οκτωβρίου 2018 - 2 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
3.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 17 Σεπτεμβρίου 2018 - 16 Νοεμβρίου 2018
Εξ αποστάσεως
4.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 17 - 19 Ιουλίου 2018
Νέο
5.
Νόμος 4537/ 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών
[Αρχείο PDF: 138 k] 26 - 28 Ιουνίου 2018
Νέο
6.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας (Θεσσαλονίκη)
[Αρχείο PDF: 135 k] 22 - 22 Ιουνίου 2018
7.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 22 - 22 Μαΐου 2018
8.
HBI-Altium Training-IFRS 15
[Αρχείο PDF: 205 k] 25 - 25 Απριλίου 2018
9.
HBI-Altium Training-IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217 k] 23 - 23 Απριλίου 2018
10.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 19 - 19 Απριλίου 2018
11.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 12 Μαρτίου 2018 - 13 Απριλίου 2018
Εξ αποστάσεως
12.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 8 - 8 Μαρτίου 2018
13.
ΔΠΧΑ/IFRS 15
[Αρχείο PDF: 206 k] 23 - 23 Φεβρουαρίου 2018
14.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[Αρχείο PDF: 135 k] 15 - 15 Δεκεμβρίου 2017
15.
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
[Αρχείο PDF: 134 k] 14 - 14 Δεκεμβρίου 2017
16.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας - Πάτρα
[Αρχείο PDF: 135 k] 10 - 10 Νοεμβρίου 2017
17.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 16 Οκτωβρίου 2017 - 10 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
18.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 162 k] 9 Οκτωβρίου 2017 - 3 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
19.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 28 - 28 Σεπτεμβρίου 2017
20.
5η διοργάνωση,
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 223 k] 19 - 22 Σεπτεμβρίου 2017
21.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 18 Σεπτεμβρίου 2017 - 17 Νοεμβρίου 2017
Εξ αποστάσεως
22.
4η διοργάνωση Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 219 k] 17 - 20 Ιουλίου 2017
Επικαιροποιημένο
23.
3η διοργάνωση Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 219 k] 4 - 7 Ιουλίου 2017
Επικαιροποιημένο
24.
2η διοργάνωση - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252 k] 10 - 28 Ιουνίου 2017
Νέο
25.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 9 - 9 Ιουνίου 2017
26.
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων - Νόμος 4469/2017
[Αρχείο PDF: 252 k] 6 - 17 Ιουνίου 2017
Νέο
27.
Τειρεσίας - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 135 k] 19 - 19 Μαΐου 2017
28.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 25 - 25 Απριλίου 2017
29.
Τεχνικές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων με Ελληνικά και Διεθνή λογιστικά πρότυπα
[Αρχείο PDF: 149 k] 15 - 29 Μαρτίου 2017
30.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 9 Μαρτίου 2017
31.
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) & Η Ελληνική Νομοθεσία για τις Πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 6 - 31 Μαρτίου 2017
Εξ αποστάσεως
32.
Τραπεζικό Απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 20 Φεβρουαρίου 2017 - 17 Μαρτίου 2017
Εξ αποστάσεως
33.
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική & Αρχές Ανάλυσης Οικονομικών Καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 161 k] 6 Φεβρουαρίου 2017 - 28 Απριλίου 2017
Εξ αποστάσεως
34.
Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών Εναρμονισμένων με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο
[Αρχείο PDF: 226 k] 30 - 31 Ιανουαρίου 2017
35.
Βασικές Οικονομικές & Χρηματοοικονομικές Γνώσεις
[Αρχείο PDF: 234 k] 24 - 26 Ιανουαρίου 2017
36.
Η Επιταγή
Συναλλακτική – πιστωτική – εξασφαλιστική – φορολογική λειτουργία
[Αρχείο PDF: 238 k] 17 - 18 Ιανουαρίου 2017
37.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 145 k] 15 - 16 Δεκεμβρίου 2016
Επικαιροποιημένο
38.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 13 Δεκεμβρίου 2016
39.
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εναρμονισμένων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
[Αρχείο PDF: 142 k] 28 - 30 Νοεμβρίου 2016
Νέο
40.
Βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις
[Αρχείο PDF: 148 k] 24 - 26 Νοεμβρίου 2016
Νέο
41.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 136 k] 11 Νοεμβρίου 2016
Ιωάννινα
42.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 212 k] 1 - 10 Νοεμβρίου 2016
43.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 163 k] 31 Οκτωβρίου 2016 - 25 Νοεμβρίου 2016
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
44.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 195 k] 22 Οκτωβρίου 2016 - 20 Μαΐου 2017
45.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 148 k] 19 - 20 Οκτωβρίου 2016
46.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 168 k] 17 Οκτωβρίου 2016 - 11 Νοεμβρίου 2016
Εξ αποστάσεως
47.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 141 k] 13 - 15 Οκτωβρίου 2016
Επικαιροποιημένο
48.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 151 k] 11 - 13 Οκτωβρίου 2016
49.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 167 k] 10 Οκτωβρίου 2016 - 2 Δεκεμβρίου 2016
Εξ αποστάσεως
50.
Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική & αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 160 k] 3 Οκτωβρίου 2016 - 2 Δεκεμβρίου 2016
Εξ αποστάσεωςΕπικαιροποιημένο
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα