ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις τραπεζικής
 
1.
Δίκαιο και πολιτική ανταγωνισμού: εφαρμοσμένες νομικές και οικονομικές παράμετροι
[Αρχείο PDF: 195 k] 24 - 29 Σεπτεμβρίου 2018
2.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων στις Υπηρεσίες και τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό κλάδο
[Αρχείο PDF: 244 k] 19 - 21 Ιουνίου 2018
3.
Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων
[Αρχείο PDF: 245 k] 19 - 24 Μαΐου 2018
Νέο
4.
e- Learning με θέμα: Ασφάλεια Πληροφοριών
[Αρχείο PDF: 222 k] 2 Απριλίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2018
Νέο
5.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 217 k] 25 - 25 Ιανουαρίου 2018
Νέο
6.
IFRS 16
[Αρχείο PDF: 216 k] 21 - 21 Δεκεμβρίου 2017
7.
Εισαγωγή στο Solvency II
[Αρχείο PDF: 160 k] 26 - 27 Σεπτεμβρίου 2017
8.
Το νέο καθεστώς προστασίας των επενδυτών βάσει του πλαισίου MiFID II
[Αρχείο PDF: 166 k] 23 - 23 Σεπτεμβρίου 2017
9.
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING για την ανανέωση των πιστοποιητικών (α1-δ)
[Αρχείο PDF: 188 k] 1 Σεπτεμβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
10.
Σεμινάριο Επιμόρφωσης με τη μέθοδο e-LEARNING Πιστοποιητικό (ε)
[Αρχείο PDF: 187 k] 1 Σεπτεμβρίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017
11.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 152 k] 15 - 18 Μαρτίου 2017
12.
European Foundation Certificate in Banking - TripleE EFCB -
[Αρχείο PDF: 257 k] 4 Οκτωβρίου 2016 - 10 Δεκεμβρίου 2016
ΠιστοποίησηΝέο
13.
Προετοιμασία εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας
[Αρχείο PDF: 121 k] 25 Μαΐου 2015 - 15 Ιουνίου 2015
Νέο
14.
Η νέα ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων
[Αρχείο PDF: 144 k] 13 Οκτωβρίου 2014
Νέο
15.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 17 - 19 Οκτωβρίου 2013
16.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 184 k] 3 Νοεμβρίου 2012
17.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 211 k] 29 - 30 Οκτωβρίου 2012
18.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 19 - 21 Οκτωβρίου 2012
19.
Το ελληνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
[Αρχείο PDF: 159 k] 23 Οκτωβρίου 2008
Νέο
20.
European Foundation Certificate in Banking
[Αρχείο PDF: 192 k] 1 Οκτωβρίου 2008 - 15 Δεκεμβρίου 2008
Πιστοποίηση
21.
European Foundation Certificate in Banking (EFCB)
[Αρχείο PDF: 196 k] 24 Σεπτεμβρίου 2007 - 15 Νοεμβρίου 2007
Πιστοποίηση
 
Επιστροφή
Σύμβολα