Τίτλος: Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
Ημερομηνία: 11/5/2019
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 147 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 196 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018"
[Αρχείο PDF: 196 k]
Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.12.2018 ).
[Αρχείο PDF: 221 k]
 
Επιστροφή