Τίτλος: Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Πιστοποιητικό α1
Ημερομηνία: 2/3/2019
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους - Αθήνα
[Αρχείο PDF: 144 k]
Οδηγίες προς υποψηφίους - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 145 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 174 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018"
[Αρχείο PDF: 196 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14/30.1.2018 )».
[Αρχείο PDF: 221 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 229 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
 
Επιστροφή