Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για επενδυτικές υπηρεσίες
Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες
 
 
 

Τίτλος: Εξετάσεις για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών -
Πιστοποιητικό δ
Ημερομηνία: 14/5/2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις 13/5/17 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο και τα ειδικά θέματα α1, α2 και β1, ενώ στις 14/5/17 οι εξετάσεις για τα ειδικά θέματα β, γ και δ.

Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 357 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 202 k]
Εγχειρίδιο για τα ειδικά θέματα παραγώγων: αντιστοίχιση σελίδων με εξεταστέα ύλη
[Αρχείο PDF: 95 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 243 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Έγκριση Σεμιναρίου Επιμόρφωσης του ΕΤΙ για την ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών α1 έως δ: Κοινή Απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1926/29.6.2016)
[Αρχείο PDF: 148 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 207 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1968/11.9.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 142 k]
Κοινή απόφαση Τράπεζας της Ελλάδος - Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3130/2006
[Αρχείο PDF: 280 k]
 
Επιστροφή