Τίτλος: Εξετάσεις Πιστοποίησης & Εξετάσεις Επαναπιστοποίησης για το Νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς (α1‐δ)
Ημερομηνία: 8/9/2018
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 140 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 199 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ B' 931/16.3.2018).
[Αρχείο PDF: 227 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή Απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1925/30.05.2018) Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απα- σχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέ- χουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.
[Αρχείο PDF: 196 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 229 k]
Ανακοίνωση Επιτροπής Εξετάσεων - Μεταβολή της Βάσης Επιτυχίας
[Αρχείο PDF: 123 k]
 
Επιστροφή