Τίτλος: Εξετάσεις για τo πιστοποιητικό στ2 - Αθήνα
Ημερομηνία: 24/11/2018
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 149 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ B' 931/16.3.2018).
[Αρχείο PDF: 227 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 229 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018"
[Αρχείο PDF: 196 k]
 
Επιστροφή