Τίτλος: Εξετάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
Ημερομηνία: 10/3/2018
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 287 k]
Οδηγίες προς υποψηφίους - Αθήνα
[Αρχείο PDF: 290 k]
Εξέταστρα: σχετικές πληροφορίες
[Αρχείο PDF: 185 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 229 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 207 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) "Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 214 k]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Αλλαγή βάσης
[Αρχείο PDF: 137 k]
 
Επιστροφή