Τίτλος: Εξετάσεις για το πιστοποιητικό ε - Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: 25/11/2018
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους - Αθήνα
[Αρχείο PDF: 142 k]
Οδηγίες προς υποψηφίους - Θεσσαλονίκη
[Αρχείο PDF: 315 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018» (ΦΕΚ B' 931/16.3.2018).
[Αρχείο PDF: 227 k]
Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018
[Αρχείο PDF: 196 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 243 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Ανανέωση έγκρισης ΕΤΙ ως φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ΦΕΚ Β΄586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 181 k]
 
Επιστροφή