Τίτλος: Εξετάσεις διαμεσολαβητών στην ασφάλιση - Επίπεδο Δ
Ημερομηνία: 12/2/2017
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα

Για όλες τις λεπτομέρειες των εξετάσεων βλ.
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/exams.aspx

Συνημμένα αρχεία
[Αρχείο PDF: 376 k]
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 46/4.12.2014 "Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών"
[Αρχείο PDF: 137 k]
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 45/21.11.2014 "Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών"
[Αρχείο PDF: 236 k]
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ 16/21.5.2013 (ΦΕΚ 1257/23.5.2013) "Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών"
[Αρχείο PDF: 144 k]
Πράξη Διοικητή της ΤτΕ 2647/7.11.2011 "Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών"
[Αρχείο PDF: 4.080 k]
 
Επιστροφή