Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για επενδυτικές υπηρεσίες
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
 
 
 

Τίτλος: Εξετάσεις για το πιστοποιητικό α1
(για συμμετέχοντες στα σεμινάρια πιστοποίησης του ΕΤΙ)
Ημερομηνία: 11/3/2017
Συνημμένα αρχεία
Οδηγίες προς υποψηφίους
[Αρχείο PDF: 151 k]
Δομή και διαδικασία εξετάσεων
[Αρχείο PDF: 243 k]
Σχηματική απεικόνιση πιστοποιητικών
[Αρχείο PDF: 51 k]
Έγκριση αναθεώρησης του Σεμιναρίου Πιστοποίησης α1 του ΕΤΙ (ΦΕΚ Β' 586/4.3.2016)
[Αρχείο PDF: 182 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 2452/13.11.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 207 k]
Κοινή απόφαση ΤτΕ & Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1968/11.9.2015) "Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007"
[Αρχείο PDF: 142 k]
[Αρχείο PDF: 154 k]
[Αρχείο PDF: 154 k]
Κοινή απόφαση Τράπεζας της Ελλάδος - Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3130/2006
[Αρχείο PDF: 280 k]
 
Επιστροφή