-> Ινστιτούτα τραπεζικής εκπαίδευσης -> Ευρωπαϊκή Ένωση
 
Βέλγιο - Febelfin Academy
http://http://www.febelfin.be
 
 
Βουλγαρία - International Banking Institute
http://http://www.ibi-bg.com
 
 
Βουλγαρία - Sofia University “St. Kliment Ohridski”
http://http://www.fmi.uni-sofia.bg
 
 
Γαλλία - CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire
http://http://www.cfpb.fr
 
 
Γερμανία - Frankfurt School of Finance & Management
http://http://www.frankfurt-school.de
 
 
Δανία - Danish Bankers Association
http://http://www.finansraadet.dk
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο - The Chartered Institute of Bankers in Scotland
http://http://www.ciobs.org.uk
 
 
Ιρλανδία - The Institute of Banking in Ireland
http://http://www.bankers.ie
 
 
Ισπανία - Institute of Financial Studies
http://http://www.iefweb.org
 
 
Ιταλία - ABIFormazione - Italian Banking Association
http://http://www.abiformazione.it
 
 
Ιταλία - Finance & Banking - Org. & HR Devel. Association
http://http://www.asseffebi.eu
 
 
Λουξεμβούργο - Financial Technology Transfer Agency
http://http://www.attf.lu
 
 
Λουξεμβούργο - The Luxemburg Institute for Training in Banking
http://http://www.ifbl.lu
 
 
Μάλτα - Institute of Financial Services
http://http://www.ifsmalta.org
 
 
Ολλανδία - The Netherlands Institute for Banking, Insurance and Investment
http://http://www.nibesvv.nl
 
 
Ουγγαρία - ITCB Consulting and Training
http://http://www.bankarkepzo.hu
 
 
Πολωνία - International School of Banking & Finance
http://http://msbif.pl/
 
 
Πολωνία - The Gdansk Academy of Banking
http://http://www.efcongress.com/
 
 
Πολωνία - Warsaw Institute of Banking
http://http://www.wib.org.pl
 
 
Πορτογαλία - The Portuguese Bank Training Institute
http://http://www.ifb.pt
 
 
Ρουμανία - Romanian Banking Institute
http://http://www.ibr-rbi.ro
 
 
Σλοβακία - The Institute of Banking Education of the National Bank of Slovakia
http://http://www.nbs.sk
 
 
Σλοβενία - The Bank Association of Slovenia
http://http://www.zbs-giz.si
 
 
Τσεχία - The College of Banking
http://http://www.bivs.cz
 
 
Φιλανδία - The Federation of Finnish Financial Services
http://http://www.fkl.fi
 
Επιστροφή