Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία –
Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση

European Banking Federation –
Financial Education Project Group (FEPG)

Μέλη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (EΤΟ) είναι οι εθνικές ενώσεις τραπεζών από 32 χώρες, οι οποίες εκπροσωπούν περίπου 4.500 πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ETO συστάθηκε, τον Σεπτέμβριο 2013, ειδική Ομάδα Έργου για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (Financial Education Project Group - FEPG), στην οποία συμμετέχει η ΕΕΤ. 

Αποστολή της εν λόγω Ομάδας είναι η προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρώπης, με την καταγραφή στρατηγικών και δράσεων χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή άριστων πρακτικών, τον σχεδιασμό, την προώθηση και καθιέρωση της European Money Week, καθώς και τη συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και υπερεθνικούς φορείς που παράγουν πολιτική (π.χ. ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Οι ενέργειες της Ομάδας, επί του παρόντος, έχουν ως σημείο αναφοράς τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται επέκταση και σε άλλες κοινωνικές ομάδες. 

 

Η τέταρτη European Money Week  θα πραγματοποιηθεί 12-18 Μαρτίου 2018

O Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα θα πραματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στις 11:00 π.μ.

EBF won the 2016 European Public Affairs Award for European Money Week

European Money Week 2016- Ελλάδα: η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤ συζητούν για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση στην εκπομπή της ΕΡΤ1
«Ακριβώς στις 10:00»
  

http://enews.ebf-fbe.eu/2014/01/ebf-committed-to-teach-children-about-money/   

http://www.ebf-fbe.eu/index.php?page=financial-education  

Συνημμένα αρχεία
Δελτίο Τύπου της ΕΤΟ για τη European Money Week 2015 [Αρχείο PDF: 51 Kb]
 
Επιστροφή