Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη -
Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση

Organisation for Economic Co-operation and Development -
International Network on Financial Education (INFE)

Το Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Network on Financial Education - INFE) του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) αποτελεί φόρουμ πολιτικής για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών όλων των χωρών.

Η διαδικτυακή Διεθνής Πύλη για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση (International Gateway for Financial Education – IGFE) λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο πληροφόρησης, παρέχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, δεδομένων, πόρων, έρευνας και ενημερώσεων για θέματα χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης και αντίστοιχων προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο.

Η ΕΕΤ συμμετέχει στο INFE με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους, λαμβάνοντας μέρος - κατά περίπτωση - σε συνέδρια και διαβουλεύσεις του Δικτύου για σχετικά κείμενα πολιτικής. Στη διαδικτυακή πύλη IGFE, η ΕΕΤ παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση.

http://www.financial-education.org/

 
Επιστροφή