Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/JA Greece

Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) εφαρμόζει προγράμματα του Junior Achievement Worldwide, διεθνή οργανισμού με αποστολή την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και βασικών γνώσεων στο πεδίο της οικονομίας. Τα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece υλοποιούνται από εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς των ενδιαφερόμενων σχολείων. Οι εθελοντές, ως πηγές έμπνευσης, αλλά και δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της σύγχρονης αγοράς εργασίας, μεταφέρουν έγκυρη πληροφόρηση σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece είναι προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες όλων των ηλικιών, από το Δημοτικό έως το Λύκειο.

H EET είναι μέλος του ΣΕΝ/JA Greece από το 2007. Υποστηρίζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες.

http://www.sen.org.gr/

Συνημμένα αρχεία
Ο 'χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός' ως βασική προτεραιότητα της ΕΕΤ [Αρχείο PDF: 391 Kb]
Το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση [Αρχείο PDF: 873 Kb]
Φυλλάδιο για εθελοντές-εκπαιδευτές [Αρχείο PDF: 1.920 Kb]
Μαθήματα τραπεζικής κουλτούρας από την EET στα σχολεία (άρθρο στην ιστοσελίδα capital.gr - 28.7.08) [Αρχείο PDF: 133 Kb]
 
Επιστροφή