Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο

Η ΕΕΤ, μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενημερωτικό δελτίο στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας της  Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Union).