Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Θέσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας επί της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU)

Στις 13 Μαΐου 2015, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (εφεξής ΕΤΟ) η επιστολή με τις θέσεις των μελών της ΕΤΟ επί της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/05/EBF_014896-EBF-response-to-CMU-Green-Paper1.pdf