Οικονομικά στοιχεία ελληνικού τραπεζικού συστήματος / Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση

 

Στοιχεία ισολογισμού & αποτελεσμάτων
τραπεζικών ομίλων Α' τριμήνου 2017 (ποσά σε εκατ. ευρώ)