Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 11 Σεπτεμβρίου 2002

Ημερίδα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Εταιριών Εισηγμένων στο ΧΑΑ διοργάνωσαν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου ημερίδα εργασίας αναφορικά με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι τα ΔΛΠ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003 μολονότι η πρώτη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ θα γίνει για τα στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2003...

Περισσότερα