Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 29 Μαϊου 2002

Έκδοση νέου Ευρετηρίου του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος

Κυκλοφόρησε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το Ευρετήριο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, που είναι η ανανεωμένη έκδοση του Ευρετηρίου HEBIC. Πρόκειται για μια καταγραφή και κωδικοποίηση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, η οποία περιέχει τα καταστήματα των τραπεζών σε όλη τη χώρα, τον κωδικό HEBIC, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα. Όπως είναι γνωστό, από την 1η Ιανουαρίου 2002 τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν σε κάθε πελάτη τους, μετά από αίτημά του, το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού του (IBAΝ) και τον Κωδικό Αναγνώρισης της Τράπεζας (BIC)...

Περισσότερα

  • 26 Απριλίου 2002

Οι επιπτώσεις της αργίας του συστήματος TARGET στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας

Όπως είναι γνωστό με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αργία της Πρωτομαγιάς μετατίθεται την Τρίτη 7η Μαίου. Η απόφαση αυτή επηρεάζει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διότι ενώ οι τράπεζες θα είναι ανοικτές, το πανευρωπαϊκό διατραπεζικό σύστημα TARGET θα είναι κλειστό, καθώς η 1η Μαΐου είναι αργία του TARGET για την ευρωζώνη. Κατ' ακολουθία, κλειστό θα είναι και το ελληνικό σύστημα HERMES...

Περισσότερα