Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 1 Οκτωβρίου 2002

INCOTERMS 2000

Νέα εξειδικευμένη έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τιτλοφορείται INCOTERMS 2000 και εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων που αφορούν τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ)...

Περισσότερα

  • 11 Σεπτεμβρίου 2002

Ημερίδα για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και η Ένωση Εταιριών Εισηγμένων στο ΧΑΑ διοργάνωσαν την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου ημερίδα εργασίας αναφορικά με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι τα ΔΛΠ θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003 μολονότι η πρώτη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ θα γίνει για τα στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2003...

Περισσότερα