Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 28 Μαρτίου 2005

Απόφαση Αρείου Πάγου για τα Στεγαστικά Δάνεια

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η υπ' αριθ.430/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία κρίθηκαν συγκεκριμένοι όροι σύμβασης τραπεζικών στεγαστικών δανείων από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών. Η θεώρηση της απόφασης αυτής από τον αρμόδιο δικαστή (η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη του ακριβούς κειμένου κάθε δικαστικής απόφασης) επιτρέπει στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να ενημερώσει υπεύθυνα και με σαφήνεια το κοινό για το ακριβές περιεχόμενό της. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή...

Περισσότερα

  • 24 Μαρτίου 2005

Διευκρινιστικό Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της 22ας Μαρτίου 2005, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ανακοινώνει ότι τα καταστήματα όλων των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα θα λειτουργούν κανονικά τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2005.

Διευκρινίζεται ότι μόνο ορισμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές οι οποίες εξαρτώνται από την αργία της δεύτερης ημέρας του Πάσχα των Καθολικών και Διαμαρτυρομένων δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.

  • 22 Μαρτίου 2005

Ειδική αργία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας κατά την 28η Μαρτίου 2005

Σύμφωνα με την Απόφαση Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 46/2001, με την οποία υιοθετήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του συστήματος πληρωμών ΕΡΜΗΣ, το σύστημα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Διευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET και αποτελεί σημείο πρόσβασης για το διακανονισμό σε συνεχή χρόνο εντολών πληρωμής σε ευρώ προς και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Περισσότερα

  • 18 Οκτωβρίου 2004

MBA in Banking

Νέο Εξειδικευμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
που υπογράφουν η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και το ALBA

MBA ΙΝ BANKING
Επίσημη παρουσίαση - Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2004

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα για ικανά και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της Τραπεζικής Διοικητικής, συνεργάστηκε με το ALBA για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος (MBA in Banking), που θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2005...

Περισσότερα

  • 18 Σεπτεμβρίου 2003

Συστάσεις προς τους κατόχους καρτών για ασφαλείς συναλλαγές

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με γνώμονα την προστασία του καταναλωτή και την ασφάλεια των συναλλαγών, υπενθυμίζει και συνιστά προς όλους τους κατόχους καρτών τα εξής:

  • Χειριστείτε την κάρτα σας όπως και τα μετρητά. Ελέγχετε συχνά ότι η κάρτα βρίσκεται στο πορτοφόλι σας...

Περισσότερα